Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų ratelio piligriminė kelionė į Vilniaus Gailestingumo šventovę (2013-12-15)

Paskelbta: 2014-01-06

Gruodžio 15 d., trečiąjį Advento sekmadienį Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų ratelio nariai, vedini vadovės ses. Ramutės Budvytytės išsiruošė į adventinę kelionę, į Vilnių.

Ankstų rytą, puikiu autobusu pajudėjome iš Kauno. Bendra malda, trumpas maršruto aptarimas, bendri pusryčiai, vadovės linksmi pokalbiai su mūsų mažaisiais ir net nepajutome, kai pro langus pradėjome stebėti didingo Vilniaus vaizdus.

Pirmasis mūsų sustojimas ir lankytina vieta buvo - šv. ses. Faustinos namelis Antakalnyje. Čia mus pasitiko ir šiltai priėmė namelio kuratorius p. Petras, kuris išsamiai papasakojo apie šv. ses. Faustinos vaikystę, dvasinį gyvenimą, santykį su Dievu, atskleidė nuostabaus Dievo Gailestingumo paveikslo nutapymo bei maldų: “Dievo Gailestingumo vainikėlis“ ir “Dievo Gailestingumo litanija” apreiškimo istorijas. Vėliau visi, net patys mažiausieji, suklupome maldai. Spindinčios akys, besišypsantys ir nuskaistinti veidai bylojo apie Gailestingojo Dievo veikimą.

Po jaukaus apsilankymo šv. Faustinos namelyje išskubėjome į šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Kaip viena šeima dalyvavome Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo aukojamose šv. Mišiose, kuriose kiekvienas turėjome progą dar giliau atverti savo širdis Dievui, kad iš tiesų pajustume tyro ir džiugaus šv. Kalėdų laukimo dvasią.

Priėmę ganytojišką arkivyskupo palaiminimą ir pasistiprinę Eucharistine duona, tęsėme savo kelionę. Pagaliau atėjo metas pradžiuginti mūsų mažuosius keliautojus – vaikučius. Jauki, žaisminga ir žinoma kvapni „Gusto blyninė“, čia ne tik skaniai ir sočiai papietavome, bet ir mūsų mažieji galėjo pažaisti, artimiau susidraugauti. O kiek džiaugsmo ir nuostabos šūksnių išgirdome, kai pro kavinukės langus berniukai savo žvitriomis akelėmis lydėjo pravažiuojančius traukinius...

Paskutinysis, bet pats svarbiausias ir visų laukiamiausias kelionės tikslas – Dievo Gailestingumo šventovės aplankymas, ir kiekvieno asmeninis susitikimas su Gailestinguoju Jėzumi. Tyrai baltoje šventovės erdvėje dėmesį, kaip mat, prikausto malonėmis garsėjantis paveikslas, iš kurio žvelgiantis Jėzus ragina suklupti maldai.

Dievo gailestingumui pavedę savo kasdienius rūpesčius, sunkumus, išgyvenimus, nurimę ir su palengvėjimu, siauromis senamiesčio gatvelėmis išskubėjome į Katedros aikštę, kur pasiruošęs kelionei į Kauną jau laukė mūsų autobusas. Greitai prabėgo ši kelionė, kuria pradėjome šeimos metus, o taip pat puiki kalėdinė dovana parapijos jaunoms šeimoms.

Nuoširdžiai dėkojame kelionės iniciatorei, šeimų ratelio vadovei ses. Ramutei už pasiaukojimą, atidumą ir kantrybę. Taip pat tariame, ačiū klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už rūpestingumą jaunų šeimų sielovada. 

Kristina Gelažnikienė, Jaunų šeimų ratelis


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021