Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Trijų karalių iškilmė parapijoje (2014-01-05)

Paskelbta: 2014-01-09


Sausio 5 d. per Trijų Karalių iškilmę tikinčiuosius nudžiugino prelato dr. Vytauto Stepono Vaičiūno viešnagė. Jis vadovavo 11 val. šv. Mišioms, kurias koncelebravo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir jub. alt. Vaclovas Aleksandravičius.

Homilijoje prelatas kalbėjo, kad į šiuos Šeimos metus atėjome dvasiškai sustiprėję iš popiežiaus emerito Benedikto XVI paskelbtų Tikėjimo metų. Nors šie metai baigėsi, bet mes nuolat turime augti tikėjime. Krikščionims tikėjimas nėra vien sistema, bet žmogaus susitikimas su Dievu, ir šio susitikimo iniciatorius visada yra Dievas. Akivaizdus Dievo Apsireiškimas įvyko būtent per šią mūsų švenčiamą šventę. Į šį Dievo Apsireiškimą ne visi vienodai reagavo: prisiminkime piemenis, išminčius, Erodą. Jeruzalės žmones. Aišku, Dievas galėjo apsireikšti kiekvienam asmeniškai, tačiau Jis turi savo metodiką. Dievo Žodis tapo Kūnu, per įsikūnijimą tapo žmogumi, kad pripratintų žmones, išsirinko jų keletą, kad per jų liudijimą visi atpažintų ir įtikėtų Jį. Kristus vienintelis tobulas nepranokstantis Tėvo Žodis, kito Žodžio tikrai nebus. Kūrinys be Kūrėjo pranyksta, todėl liudykime gyvą tikėjimą, neškime šviesą ten, kur Dievo nepažįsta ar nepripažįsta.

Po šv. Mišių poezijos mylėtojai nuskubėjo į konferencijų salę, kur vyko prelato dr. V. S. Vaičiūno poezijos knygos „Kad amžinybė būtų netuščia“ pristatymas. 

Renginį aktorius Egidijus Stancikas pradėjo kun. Artūro Kazlausko mintimi: „Tik sugebėkime suskaičiuoti mumyse esančias Dievo dovanas ir nepamirškime už jas padėkoti.“ Jis kalbėjo, kad prelatas yra padovanotas iškalba, pedagoginiu talentu, meniniais sugebėjimais, kurie įgalina kurti, gimti eilėms. Kadangi poetas Robertas Keturakis buvo tas žmogus, kuris padrąsino prelatą ir paakino poezijos knygos išleidimui, aktorius paprašė jo pristatyti knygą. 

Pasidžiaugęs svaigiu pakylėtu jausmu, kurį jaučia įžengęs į šią Tautos šventovę, Robertas Keturakis sakė, kad tokį patį jausmą patyrė paėmęs į rankas prelato knygą. Skaitydamas knygą jis pajuto esąs laimingas, nes čia gyvena neskubantis žmogus. Prelato poezijoje jaučiamas ne kankinantis ilgesys, bet dvigubas vedimas prie tiesos, grožio, prie to tikėjimo, kuris išlaisvina žmogų iš nevilties, tamsos. 

Po poeto perskaitytų prelato eilių pasipylė posmai iš pristatomos knygos. Juos skaitė aktorius E. Stancikas ir pats autorius. Nuoširdumas, paprastumas jaudino iki ašarų, paliesdamas giliausias širdies stygas. 

Baigdamas knygos pristatymą Robertas Keturakis pastebėjo, kad reikėtų atskiros studijos, kurioje būtų aptartas kunigų poetų indėlis į lietuvių literatūrą, ir perskaitė Maironiui skirtą eilėraštį. Aktorius E. Stancikas dėkodamas prelatui išsakė viltį, kad naujai kuriami posmai neužsigulės stalčiuose, išvys dienos šviesą ir džiugins draugus.


Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021