Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Su Naujaisiais metais! (2014-01-08)

Paskelbta: 2014-01-14

Sausio 8-ąją pirmą kartą susitikome 2014 -aisiais.Tai buvo šventiška popietė. Ne metais matuojamas mūsų gyvenimas, jis kaip duona aukojamas, kaip vaistas po lašą dalijamas...Apsisukusi metų rodyklė atidaro ir vėlei duris į tikėjimą, viltį, laukimą ir buvimą tarp tų ir su tais, kurie leidžia priglusti, sušilti - prie rankų, akių ir širdies...

Senjorų noras susitikti ir šiais metais kiekvieną trečiadienį, kad jaustume nuoširdumą, savitarpio supratimą bei pagarbą su geranoriškumu ir žingeidumu pabendrauti, praturtėti. Kaip Šventajame Rašte laiške romiečiams sakoma: “ Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile, lenktyniaukite tarpusavio pagarba, nebūkite apsileidę, tarnaukite Viešpačiui, džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Puoselėkite svetingumą...“

Popietėje mintimis pasidalino Akvilė Eigmontaitė, Česlova Duobienė, Irena Sadukaitė, Marija Sadzevičienė, Marija Veličkienė, Genovaitė Jurgutienė ir kiti. Su gražiu – devyniasdešimties metų jubiliejumi pasveikinome Akvilę Eigmontaitę, kuri aktyvi sambūrio dalyvė nuo pirmųjų susitikimų. Pasidžiaugėme jos nuoširdumu, optimizmu, juolab daugelį kartų mus nudžiugino, paskaitydama savo kūrybos eilių, kurios labai prasmingos, jaudinančios, nepamirštamos.

Mūsų popietėje dalyvavo mūsų bičiulės kanklininkės dainininkės Gražina Večerskienė ir Janina Lekečinskienė. Ar gali nedžiuginti širdies, kai skambant kanklėmis šios moterys užtraukė visų pamėgtas tautos dainas? Prie jų prisijungė ir senjorai. Popietė buvo nuotaikinga, ir prasminga. Baigėmė bendra malda, prašydami Dievo palaimos, stiprybės ir nusiteikimo džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka visus 2014-uosius metus.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021