Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ekumeninės pamaldos paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2014-01-24)

Paskelbta: 2014-01-27

Sausio 24 d. Ekumeninėse pamaldose švenčiant MALDOS už krikščionių vienybę savaitę paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje dalyvavo šešių krikščionių Bažnyčių ir bendrijų nariai bei jų dvasininkai. Tai Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, Stačiatikių Kauno Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios dekanas klebonas t. Nikolajus Murašovas, atvykęs su dviem seminaristais; Evangelikų liuteronų Kauno Švč. Trejybės bažnyčios diak. Arūnas Žydaitis; Kauno evangelikų reformatų bažnyčios diak. Jonas Žiauka; Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis bei Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius.

Pamaldoms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Išsamiau žr. >>>Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021