Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventė „Džiaukimės laisve"...(2014-03-09)

Paskelbta: 2014-03-12

Į šventą „Džiaukimės laisve“, skirtą Kovo 11-ajai, po šv. Mišių konferencijų salėje susirinko didelis būrys parapijiečių. Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, sveikindamas su džiugia ir brangia visai tautai švente, priminė, kas vyksta dabar Ukrainoje siekiant laisvės. O mes ją turime. „ Ar tebedega mūsų širdyse meilė laisvei, Tėvynei taip karštai, kai to siekėme? “ – kvietė susimąstyti klebonas, - prisiminkime, kaip ją iškovojome, linkiu, kad visada alsuotų mumyse pasididžiavimas ir meilė, kad gyvename laisvoje Tėvynėje ir neužmirštume, kad reikia tai branginti ir saugoti“.

Labai prasmingai apie meilę Tėvynei yra pasakęs Nepriklausomybės akto signataras profesorius Vytautas Landsbergis: “Tėvynė tai labai gilus, labai paslaptingas dalykas. Kaip Dievas – arba yra širdyje, arba nėra. Kas neturi Tėvynės širdyje tas tiesiog vargšas, nuskriaustas arba likimo, arba marksizmo, arba pinigizmo, paklydęs tarp kokių nors gyvenimo niekų, antraeilių dalykų. O kas turi Tėvynę ir savo širdyje jaučia ją, tas jau apdovanotas, kaip niekas negali iš kitur ateiti ir apdovanoti. Jau tu ne pamestinukas pasaulyje, turi savo šalį kaip namus ir pareigą rūpintis tais namais“.

Apie tai, kad turime džiaugtis savo Tėvyne, laisve, kurią iškovojome ne ginklu, bet savo dvasios stiprybe, malda ir daina, mums priminė dainų pynę padovanojęs liaudiškos muzikos ansamblis „Kaunas“, vadovas – Vytautas Brušnius.

Vytautas Stasys Lagunavičius pakvietė į savo darbų tapybos parodą. Tai nebe pirmoji šio menininko paroda mūsų salėje, o ir visos čia vykusios kitų dailininkų parodos Vytauto suorganizuotos. Beje, šie menininko brandūs, atskleidžiantys gilius klodus darbai, keliaus ir už Lietuvos. Vytautas labai kuklus, jo asmenybė atsiskleidžia darbuose, tad esame jam labai dėkingi ne tik už šią, bet už visas parodas, kurios buvo rengiamos jau keletą metų mūsų salėje.

Menininkas pažįstame darbuose, tad Vytauto žodis santūrus: „Džiaugiuosi ir dėkoju, kad Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios erdvėse mes galime rengti savo darbų parodas.“

Po šios dalies šventė tęsėsi. Prie bendro, visų lauknešėlių stalo, susėdo beveik šimtas žmonių agapei. Tai mūsų senjorai, mūsų bažnyčios ir „Gimtinės“ choro choristai. Bendra malda už Tėvynę, už laisvę, susikibę rankomis pradėjome agapę. Kartu su mumis bendravo ir ansamblio „Kaunas“ nariai. Tad ilgai skambėjo visų mėgiamos ir nepamirštamos tautos dainos. Mes džiaugėmės laisve...

Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021