Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – susitikimas su LR Seimo nariais (2014-03-16)

Paskelbta: 2014-03-17

Antrąjį Gavėnios sekmadienį, lauke vykstant žiemos grumtynėms su pavasario saule, konferencijų salėje po šv. Mišių susirinko nemažas tikinčiųjų būrys susitikti su LR Seimo nariais – Rasa Juknevičiene, Vaidevute Margevičiene ir Roku Žilinsku.

“Šiandien ne dainos ir šokiai, – pajuokaudamas pradėjo susitikimą klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. – Nors viskas išeina į gera mylintiems Dievą, bet kiekvienam, kam brangi laisvė, rūpi šiandienos situacija Ukrainoje. Kad būtume budrūs, nebūtume suklaidinami, šiandien norime iš “pirmų lūpų” – iš mūsų Seimo narių išgirsti tikrą informaciją apie padėtį Ukrainoje ir kaip mums elgtis.”

Seimo narė Vaidevutė Margevičienė, kuri atstovauja Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, kalbėjo apie skleidžiamą tendencingą melą apie Lietuvių tautos tremtį tos valstybės, kurios inicijuojamas referendumas Kryme šiandien mums atskleidžia tiesą, kaip Lietuvai 1940 m. buvo vežama „saulė”. Tačiau išaugusi buvusių tremtinių naujoji karta jau atskiria melą ir supranta, kad yra skolinga tiems, kurie iškovojo laisvę.

Seimo narė Rasa Juknevičienė padarė išsamų ir įdomų pranešimą “Minkštoji Rusijos sulaikymo strategija”. Ji plačiai kalbėjo apie Kremliaus politikos užmojį sukurti naują imperiją Euraziją – diktatūrų sąjungą ir Putino “minkštosios galios” įrankius, jų finansavimą, strategijos tikslus, darant įtaką per ekonomiką, energetiką, žiniasklaidą, socialinius tinklus, kultūrinę politiką, verslą, politikus, net istoriją. Seimo narė sakė, kad šiandien informaciniais kanalais atakuojama Lietuvos prezidentė, Kremliaus žiniasklaidoje - pastovi neigiama informacija apie Lietuvą, kuriant rusų priešų įvaizdį.

„Ukraina yra pavyzdys, kaip minkštoji galia gali virsti kietąja,” – sakė Seimo narė. Jos nuomone, įvykiai Ukrainoje – tai Putino pabaigos pradžia. Pasidalijusi paskutinėmis naujienomis apie įvykius Ukrainoje ir apie pasaulio susirūpinimą dėl jų, Rasa Juknevičienė pareiškė tvirtą įsitikinimą, kad NATO mus gins, tačiau mes taip pat negalėsime likti abejingi Ukrainai.

Seimo narys Rokas Žilinskas, kalbėdamas apie energetiką, pabrėžė, kad būdami visiškai priklausomi nuo Rusijos energetikos, mes atiduodame savo pinigus Rusijai. Jis akcentavo propagandines provokacijas, kuriomis norima parodyti, kaip Lietuvoje viskas blogai, kai ji įstojo į ES.

Seimo nariai atsakė į susirinkusiųjų klausimus, o Rasa Juknevičienė pabaigoje pacitavo sentenciją, kad blogis nugali tik tada, kai geri žmonės tyli ir nieko nedaro.

Klebonas padėkojo prelegentams ir palinkėjo susirinkusiems popietės dalyviams per rinkimus būti aktyviais ir balsuoti pagal savo sąžinę.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021