Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos I dekanato viktorinos „Irkis į gilumą“ III etapas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2014-03-19)

Paskelbta: 2014-03-19

Kovo 14 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno arkivyskupijos I dekanato IV-os klasės mokinių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5,4) III - asis etapas.

Šiame etape dalyvavo devynios stipriausios visų Kauno mokyklų IV-os klasės mokinių komandos, kurios savo žiniomis, išradingumu, sumanumu tapo nugalėtojomis II - ajame šios viktorinos etape savo parapijose, tai: Dainavos pagrindinės mokyklos mokiniai (tikybos mokytoja metodininkė s. Inga Rukaitė FMA ir tikybos mokytoja Indrė Pamarnackaitė), Milikonių vidurinės mokyklos mokiniai (vyr. tikybos mokytoja Daiva Kunskienė), „Purienų“ vidurinės mokyklos mokiniai (vyr. tikybos mokytoja s. Veronika Višimerskaitė), „Nemuno“ vidurinės mokyklos mokiniai (vyr. tikybos mokytoja Ona Drumstienė), darželio - mokyklos „Rūtelė“ ketvirtokai (vyr. tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė), darželio - mokyklos „Šviesa“ komanda ( tikybos mokytoja Jūratė Gruodytė (s. Justina OSB), Montesori darželio – mokyklos „Žiburėlis“ mokiniai (vyr. tikybos mokytoja Orinta Antanavičienė), „Ryto“ pradinės mokyklos mokiniai (tikybos mokytoja Laima Bobelytė), jungtinė komanda iš Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos (tikybos mokytoja metodininkė Kristina Laurinavičiūtė), Veršvų vidurinės mokyklos (tikybos mokytoja metodininkė Asta Kizevičienė) ir Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos (tikybos mokytoja metodininkė Vida Zulonaitė).

Vertinimo komisiją sudarė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Eurika Stankevičienė, Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Inga Rakauskienė, Kauno I dekanato Katechetikos metodino centro vadovė Nijolė Kulėšienė.

Viktorinos pradžioje sveikinimo ir padrąsinimo žodį dalyviams, mokytojams bei vaikus atlydėjusiems tėveliams tarė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Monsinjoras palinkėjo vaikams drąsos, išradingumo, geros nuotaikos atsakinėjant į viktorinos klausimus ir tvirtų žinių atliekant užduotis.

Pirmoji užduotis buvo komandų prisistatymas. Komisijos narius stebino vaikų išradingumas, išskirtinė komandų apranga, jų emblemos, atliekamos giesmelės. Kiekviena komanda buvo išskirtinai šauni ir išradinga. Sekančios aštuonios užduotys buvo pateikiamos ekrane. Atliekant kiekvieną užduotį buvo nustatytas užduočių atlikimo laikas. Džiugu buvo stebėti šauniai ir atsakingai dirbančias komandas. Matėsi, kad mokiniai puikiai bendradarbiauja tarpusavyje, patarinėja vienas kitam, taiso draugų klaideles.

Atlikus šias užduotis, mokiniams buvo pateiktos dar dvi kūrybinės užduotys, kurias atliekant jie turėjo daryti bendrus kūrybinius darbus – klijuoti mozaiką, piešti, sukurti jiems pateiktų įvairių Šv. Rašto pasakojimų pabaigas. Tai padėjo išsamiau pažinti Šv. Rašte aprašomo gėrio, grožio, meilės artimui, Jėzaus nuostabių darbų daromų žmonėms, savybes. Visi dalyviai dirbo susikaupę, stengėsi įdėti visą savo širdelę, parodyti visus savo sugebėjimus.

Kol vertinimo komisija skaičiavo balus, išrašinėjo padėkos raštus, visi dalyviai galėjo pailsėti ir pasidžiaugti bendryste giedodami giesmeles, šokdami bei atlikdami įvairiausius judesius. Tuo pasirūpino ir gitara grojo tikybos mokytoja ses. Justina ir tikybos mokytoja Indrė.

Suvedus rezultatus, komisijos sprendimu, nugalėtoja buvo paskelbta Šv. Antano parapijos darželio - mokyklos „Šviesa“ komanda.

Sveikinimo žodį nugalėtojams ir visiems viktorinos dalyviams tarė vyriausioji specialistė Eurika Stankevičienė.
Mons. Vytautas Grigaravičius nugalėtojams ir jų mokytojams įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanas – knygas apie artėjančias Šv. Velykas, o visiems šio renginio dalyviams - saldumynus, kurie simbolizavo nuolatinę blogio ir gėrio kovą – mažas konditerines avytes ir saldainius su „kipšiuko“ paveikslėliu. Vaikams buvo išdalinti šventųjų paveikslėliai, knygų skirtukai su maldelėmis, šventiniai lipdukai religine tematika.

IV-asis Kauno arkivyskupijos I dekanato viktorinos „Irkis į gilumą“ etapas vyks gegužės 9 dieną Kaune.

Dėkojame Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovui ir koordinatoriams už šią puikią galimybę mokiniams giliau pažinti Dievo Žodį, įvertinti savo žinias, galimybes atskleisti mokinių talentus ir gabumus.                            Kauno I dekanato Katechetikos centro vadovė Nijolė Kulėšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021