Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Literatūros ir muzikos valanda – dedikacija Varpui, Knygnešiams ir Laisvei (2014-03-30 )

Paskelbta: 2014-04-02

Į tęstinį renginių ciklą - Žaliakalnio bendruomenės valanda „Tu ant Žalio kalno gyveni“ kovo sekmadienį pakvietė Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnija ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys.

Sveikinimo žodžiu renginį pradėjo bendruomenės pirmininkė Regina Markevičienė, pristatydama programą, skirtą V.Kudirkos 155-osiosms gimimo metinėms ir laikraščio „Varpas“ steigimo 125-osioms metinėms. O Knygnešio dienai paminėti „Aušros“ bibliotekoje veikia Lietuvos knygnešių draugijos plakatų kilnojamoji paroda „Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams“. Parodos atkeliavimu į Kauną rūpinosi knygnešio anūkas, bibliotekininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas Benjaminas Kaluškevičius.

Garbiam svečiui renginio vedėja ir suteikė žodį. Ilgą gyvenimo kelią nuėjęs knygos keliais, B.Kaluškevičius nepailstamai ir šiandien darbuojasi prie antrojo knygos „Knygnešiai ir daraktoriai“ tomo. Pirmasis išleistas 2004 metais, paskirtas Spaudos atgavimo lietuviškais rašmenimis 100-mečiui. Leidinyje minimi 7 tūkstančiai knygnešių ir daraktorių.. Šie žodžiai pasauliui nelabai žinomi, suprantami. Lietuvai – tai Šviesos, Laisvės kariai. 2014 minėsime 110-ąsias laisvo lietuviško žodžio metines, 150- kai buvo uždrausta lietuviška spauda.

Benjaminas Kaluškevičius savo kalba priminė istorines Knygnešio draugijos atsiradimo ištakas, nuveiktus darbus. Draugija nuo pat įkūrimo rūpinasi Lietuvos knygnešių atminimo įamžinimu, prižiūri jų kapus. Atminimo ženklai – kryžiai, stogastulpiai bažnyčių šventoriuose, byloja ir apie pasiaukojančių, tragiško likimo žmones. Kaune šviesuolių atminimui yra Vileišio gatvė, menamas kun. Krupavičiaus vardas, V.Kudirkos progimnazija, Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Tačiau visų rūpestis, kad mūsų Laisvės kelias, kuriuo eiti kvietė „Didysis varpininkas“ Vincas Kudirka, būtų pažįstamas jaunajai kartai. Benjaminas Kaluškevičius į šią šventę atėjo nešinas išsaugotais pirmaisiais „Varpo“ numeriais, bibliografine retenybe tapusiu pirmuoju natų leidiniu „Kanklės“ ir kitais retais leidiniais.

Apie knygnešių ainį, bibliofilą, knygnešių keliais vedusį per Lietuvą, Lenkiją kalbėjo dailininkė Ona Staskevičienė, sveikino jubiliejaus proga. Muzikinį sveikinimą skyrė pianistė Beata Vingraitė. Nuskambėjus „Varpelio“ melodijai, V.Kudirkos žodžiais kreipėsi į pilnutėlę konferencijos salę aktorė Virginija Kochanskytė. Aktorės parengta programa kviečia naujai atrasti nepelnytai primirštą kūrėją – rašytoją, poetą, publicistą, muziką, valstybininką, himno autorių Vincą Kudirką, tai unikali proga išgirsti retai atliekamus V. Kudirkos muzikinius bei literatūrinius kūrinius ir prisiliesti prie jo palikimo. Atversti „nežinomą“ Vincą Kudirką aktorę paakino JAV gyvenanti žymi kultūros mecenatė, kultūros veikėja Marija Remienė dar prieš 15 metų. Nebuvo paprasta iš naujo versti nebe mokyklinius vadovėlius, o studijuoti kūrybą, sklaidyti „Varpo“ numerius. Daug šiltų padėkos žodžių aktorė skyrė Kudirkos Naumiesčio V.Kudirkos muziejaus darbuotojams, Plokščių vidurinės mokyklos direktorei Nijolei Bitininei, jos vyrui, parėmusiam kompaktinės plokštelės išleidimą.

„V.Kudirka – žmogus misterija“ jau keliauja po Lietuvą. Žaliakalnyje programa pradėta „Lietuvos tilto atsiminimais‘ ir pianistės Beatos Vingraitės atliekamomis V. Kudirkos sukurtomis melodijomis.

Skaitydama eilėraščius, atskirus tekstus, aktorė Virginija Kochanskytė labai įtaigiai papildė pasakojimais, susiedama su dabartimi, su Laisve. „Piešdama“ jaunojo V.Kudirkos paveikslą, atvertė mažai kam žinomus lenkiškojo periodo faktus, sugrįžimą į Kudirkos Naumiestį. Atskira linija brėžia meilės temą, išgyvenimus, kad šalia „nė šešėlio lietuvio“. Kaip rašė Albertas Zalatorius, „V. Kudirka labiausiai laikytinas tiesos žmogumi, ne idėjos“, neleidęs lietuviui lietuvį širdy pamiršti.
Žaliakalnio bendruomenės valandoje prisiliesta ne tik prie literatūrinio V.Kudirkos palikimo. Atliekami kūriniai bylojo ir apie muzikinį talentą. Prof. Vytauto Landsbergio parengtame natų sąsiuvinį ,,Vincas Kudirka ,,Muzikos valandos”(1998 m.), įvade rašoma: ,,Būdamas tik mėgėjas kompozitorius, tik tarp kitų darbų imdavęsis jį traukiančios fortepijono kūrybos ir čia naudojęs liaudies dainų motyvus, V. Kudirka istoriškai tapo mūsų nacionalinės muzikos pradininku.“. Dar iki šiolei atrandami rankraščiai su natomis (Marijampolės apskrityje, kitur), papildantys unikalią Dr. Kudirkos muziejaus ekspoziciją, minės ir primins mums, lietuviams, Himno žodžius ir priesakus, kuriuos Justinas Marcinkevičius įvardino kaip „Prometėjiškas siekis“.

Benjamino Kaluškevičiaus padovanoti reti leidiniai bibliotekai, aktorės Virginijos Kochanskytės - kompaktinė plokštelė, išgirsti muzikos kūriniai it tekstai primins sukurtą rašytojo dr. Vinco Kudirkos gyvenimo ir kūrybos paveikslą.
Parengė Dalia Poškienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021