Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Carito diena parapijoje (2008-03-02)

Paskelbta: 2008-03-03

 

Kauno arkivyskupijos I dekanate organizuojamos Caritas dienos. Ši sekmadienį Carito diena vyko parapijoje.

Po šv. Mišių tikintiesiems parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pristatė Caritas svečius: Jūratę Matikovienę, Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyriaus vedėją, ses. Viktoriją Maknauskaitę SJE, Kauno arkivyskupijos Carito reikalų vedėją ir mūsų parapijos Carito skyriaus vedėją Danutė Ševeliovienę.

Atstovės papasakojo apie Caritas veiklą, planus. Kvietė visus geros valios žmones, ypač jaunimą, įsijungti į Caritas organizaciją, nes labai yra reikalinga pagalba vienišiems seneliams, daugiavaikėms šeimoms, ligoniams. „Nebūkime abejingi seneliams, bent valandėlę per savaitę skirkime jų lankymui, pabendravimui su jais. Kiekvienas geros valios žmogus yra pakviestas bažnyčios apaštalavimo misijai, liudyti Kristų gerais darbais“ – kalbėjo Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyriaus vedėja Jūratė Matikovienė.

Tikintiesiems  buvo demonstruojamas filmas apie Caritą.

                                       Referentė Aldona NarušienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021