Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kviečiame susipažinti: veikla atnaujintuose parapijos namuose (2014-04-11)

Paskelbta: 2014-04-11

Kai 2012 m. vasario 8 d. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje pasirašė sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Parapijinė socialinės rizikos asmenų integracijos sistema“,  prasidėjo projekto įgyvendinimas. Pirmiausia buvo atnaujinti parapijos namai, kad būtų patalpos veiklai vystyti.

Didelė dalis parapijos namuose vykstančių veiklų yra finansuojama Europos struktūrinių fondų lėšomis. Projektas vykdomas kartu su Lietuvos Caritas ir Žaliakalnio bendruomenės centru „Žaliakalnio aušra“.

Atnaujintuose Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose, esančiuose prie mažos bažnyčios, verda aktyvus gyvenimas: vyksta užsienio (anglų ir vokiečių) kalbos mokymo grupės, mokoma masažo pagrindų, ergoterapeutas veda mankštų grupes, parapijos savanoriai atlieka parafino voneles ir teikia manikiūro paslaugas, konsultuoja socialiniai darbuotojai, psichologas, teisininkas ir kiti specialistai. Visos procedūros atliekamos nemokamai.

Šiuo metu parapijos namuose paslaugas teikia 14 darbuotojų ir savanorių: konsultantė sielovadai; socialiniai darbuotojai; psichologas, socialinio darbuotojo padėjėjas-reabilitologas; užsienio kalbų dėstytoja; slaugytoja; ergoterapeutė; teisininkas.

Per 2013 m. suteiktos įvairios nemokamos paslaugos 167 žmonėms. Vykdyti mokymai, pvz.: slaugytojo padėjėjo kursai; kompiuterinio raštingumo kursai, užsienio kalbos kursai ; C ir CE kategorijų vairuotojų kursai; manikiūro mokymai. Namuose lankyti 118 žmonių, jiems suteikta 5175 konsultacijos.

Parapijos namuose veikia ir Pagalbos namuose tarnyba, kurios darbuotojai ir savanoriai (socialiniai darbuotojai, slaugytojai, ergoterapeutas ir kiti) lanko parapijos gyventojus namuose ir teikia reikalingas paslaugas. Lankomi senyvo amžiaus, sergantys ir neįgalūs asmenys. Lankomiems žmonėms padėdama susitvarkyti buityje, gaminamas maistas, leidžiami vaistai bei atliekamos kitos medicininės procedūros. Esant poreikiui, tarnybos darbuotojai lydi žmones į poliklinikas, darbingumo nustatymo komisijas, organizuoja šventes ir išvykas (į Šiluvos šventovę ir pan.).

Gražia tradicija tapo Verbų sekmadienį surengti mugę, kurios metu tikintieji gali susipažinti su parapijoje vykdoma socialine ir karitatyvine veikla, užsirašyti į vykstančius mokymus, nemokamai pasivaišinti arbata. Galėsite pasivaišinti ne tik arbata, bet ir įsigyti verbų, velykinių pyragaičių, suvenyrų, karpinių, margučių, kuriuos pagamino patys darbuotojai bei  savanoriai.

Mugė vyks ir šį Verbų sekmadienį paminklinės Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje. Kviečiame dalyvauti.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021