Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos moksleiviams Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2014-04-11)

Paskelbta: 2014-04-14

Balandžio 11 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko gavėnios rekolekcijos skirtos parapijos mokyklų bei gimnazijų moksleiviams ir mokytojams.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Giedojo Kauno „Saulės“ gimnazijos sakralinis choras, kuriam vadovauja gimnazijos meno vadovė Jovita Kulakauskienė.

Dalyvaudami šv. Mišių liturgijoje moksleiviai skaitė skaitinius, savo maldavimus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje, o atnašų procesijoje, Prisikėlimo šventovės papuošimui, aukojo pavasarines gėles, kurios simbolizavo jų jaunystę ir artėjančią Kristaus Prisikėlimo šventę. Moksleiviai ir mokytojai turėjo puikią galimybę apmąstymams, susikaupimui ir atgailai. Jų išpažinčių klausėsi kun. V. Lenktaitis.

Homiliją sakė kun. Algirdas Akelaitis. Jis kalbėdamas apie susitikimą su Kristumi, akcentavo Viešpaties bendrystę su tuo žmogumi, kurio tikrasis veidas yra daug giliau, nei pats žmogus įsivaizduoja. Kunigas kalbėjo apie mūsų deklaruojamą kasdienį „aš“ tokį, kokį sukuriame norėdami parodyti save šiek tiek geresnį, padailintą, labiau papuoštą, gražiau sudėliotomis mintimis ir žodžiais, kurie patiktų arba įtiktų aplinkiniams mus supantiems žmonėms, pasauliui. „Žmonės visai kiti yra Dievo akyse, kuomet jie yra namuose, apsirengę savo kasdieniais patogiais rūbais, kuomet jie yra tokie, kokie yra savo normalioje kasdienėje aplinkoje, kuomet jų nevaržo tas deklaruojamas kitiems rūbas, manieros, balso tonas, minčių dėstymas.“ – kalbėjo kun. Algirdas – „Atvykus svečiui į namus, vedame jį į puošniausią savo namų aplinkos kertelę, tarsi norėdami kilstelėti savo kasdienio gyvenimo lygmens kartelę. Tačiau Jėzus kalba kitaip. Jis kviečia mus atsiversti, priimti jį ten, kur yra tas slaptas, vidinis natūralusis mūsų „aš“. Jis nori kalbėti su mumis apie mūsų problemas, netobulumus, slapčiausias mūsų mintis, kurios yra giliai mūsų slaptoje. Jėzus ateina pakelti mus, ragina susitvarkyti savo dvasinius ir kasdienius buitinius reikalus. Keisti savo bendravimo būdą su savo artimaisiais. Turėti drąsos pačiam pažvelgti į savo vidų. Kartais norisi ištrūkti, pabėgti nuo žmonių, kurie kasdien, įkyriai ir akylai yra šalia. Slepiamės bet kur, kad tik negirdėtume pastabų, nors esame aptekę savo netobulumais. Jėzus kviečia mus į susitikimą, į asmeninį susitikimą su Juo, prisikelti su Jėzumi, atsinaujinti, turėti drąsos būti savimi ir priimti Jėzaus ištiestą pagalbos ranką.“

Vėliau parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius palinkėjo moksleiviams prasmingai praleisti savo pavasario atostogas: „Gavėnios laikas skirtas susitvarkyti ne tik namus, aplinką, primarginti margučių, bet kartu daryti gerus darbus vardan kitų. Parodykite savo gailestingumą šalia gyvenantiems ir nepriteklių patiriantiems kaimynams, jų vaikams. Padarykite tokią gerumo akciją, kad tikrasis Šv. Velykų džiaugsmas būtų pilnas ne tik jūsų namuose, bet kad šalia gyvenantys žmonės taip pat būtų laimingi.“- kalbėjo monsinjoras.

Po klebono palaiminimo, mokytojai ir mokiniai skubėjo į pamokas. Dėkojame, kad paliesti Dievo Žodžio, nuoširdžių patarimų ir palinkėjimų mūsų kunigų, pakylėti ir praturtinti dvasioje, su ramia širdimi ir atgaila galėsime įžengti į Didžiosios savaitės įvykius, su meile ir viltimi laukdami didžiosios Kristaus Prisikėlimo šventės.

„Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021