Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis parapijoje (2014-04-13)

Paskelbta: 2014-04-14

Balandžio 13 d., Verbų sekmadienį, nuo ankstyvo ryto verbomis bei žaliuojančiomis kadagio šakelėmis nešini tikintieji skubėjo į paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Džiugu tai, kad juos pasitiko jau išgrįstas akmenimis ir tinkamas eiti procesijai šventorius, nors kiti aplinkos tvarkymo darbai dar intensyviai vyksta.

11 val. Verbų sekmadienio liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Šv. Mišių pradžioje, pašventinus verbas, apie bažnyčią buvo einama procesija. Mato Evangelijos skaitinį apie Kristaus Kančią skaitė trise: parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, zakristijonas Imantas Mieliulis bei diakonas Valdas Šidlauskas.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Pradėsime Didžiąją savaitę, drauge su Jėzumi žengsime Jo kančios ir mirties keliu. Kaip anuomet prieš du tūkstantmečius buvo patikrinti žmonių jausmai, ir mes kviečiami šią savaitę giliau pažvelgti į savo širdį, kiek ten meilės ir ištikimybės mūsų Viešpačiui. Ar mes iki galo taip išstovėsime prie Jėzaus kryžiaus, kaip „Jo motina, Jo motinos sesuo Marija Kleopienė, Marija Magdalietė ir Jo mylimasis mokinys Jonas“? (Jn 19,25).

Klebonas uždavė pamąstymui klausimus, kodėl vieną dieną žmogų šloviname ir garbiname, statome ant pjedestalo, o kitą dieną galime sumaišyti jį su purvais, paniekinti, pažeminti ir apšmeižti. Kodėl menkiausia nesėkmė išveda žmogų iš pusiausvyros ir paverčia jį veidmainiu, išdaviku, kaltintoju. “Prašykime Šventosios Dvasios sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis suteikti jėgų atsispirti pagundai atsidurti gretose tų, kurie šaukia: ‘Ant kryžiaus jį!’, kad visada liktume su tais, kurie šaukė ‘Osana!’ ir liko Kristui ištikimi iki galo, – iki Kryžiaus mirties, “ – baigė homiliją klebonas. (Išsamiau klausykite >>>)

Ypač džiugu, kad šv. Mišiose dalyvavo parapijos Jaunų šeimų ratelio tėveliai su vaikučiais. Kai buvo skaitoma ilga Kristaus Kančios istorija bei sakoma homilija, vaikučiai suklupę ant kilimo spalvino, kad netrikdytų tėvelių susikaupimo.

Šį gražų Verbų sekmadienį prie paminklinės Prisikėlimo bažnyčios vyko Velykinė labdaros mugė ir parapijos institucijų prisistatymas.

Mugėje lankytojai už auką galėjo įsigyti parapijos darbuotojų, savanorių pagamintų rankdarbių – margučių, velykinės žolytės, karpinių, papuošalų, atviručių, verbų, o smaguriai galėjo paskanauti saldumynų, pasivaišinti karšta arbata.

Darbuotojai bei savanoriai supažindino su parapijoje vykdoma socialine ir karitatyvine veikla, norintieji galėjo užsirašyti į vykstančius nemokamus užsiėmimus.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021