Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Jis – beržas ... lietuviškas beržas ... (2014-04-16)

Paskelbta: 2014-04-23

Ką primena šie žodžiai? Nesuabejojame – tai mena poetą Paulių Širvį. Tai liūdnasis poezijos riteris, asmenybė netelpanti į jokius rėmus, tragiško likimo žmogus, pripratęs klupti ir keltis, viską išdalinęs kitiems...Jo poezija –labai jautri, atvira, nesumeluota apie beržus ir meilę, apie žvaigždes ir topolius, apie rūtų darželius ir motinėlę, apie karius ir gimtąją žemę...Jo posmai žinomi, tapę dainomis. Jo vardas tapo legenda.

Balandžio 16-osios popietėje senjorai ir prisiminė Paulių Širvį. Popietėje apsilankęs rašytojas, Juozo Tumo-Vaižganto muziejaus direktorius Alfas Pakėnas ir papasakojo senjorams apie poetą Paulių Širvį, jo gyvenimo kelius ir vingius, nuopolius ir kūrybą. Alfui Pakėnui studijų metais Vilniaus universitete ne kartą teko susitikti ir bendrauti su poetu. Alfas Pakėnas išleido knygą apie poetą, o ateinančiais metais sulauksime ir dar vienos jo knygos apie Paulių Širvį. Prelegentas paskaitė keletą nespausdintų poeto eilių, rezistencijos eilių. Su ilgesiu senjorai klausėsi ir daug kartų girdėtų, bet nepamirštamų posmų, kaip šis... „Įdainavo nepaprastą drąsą/ Motinėlės lopšinė graudi,/ Ir Pilėnų ugnis neužgeso: /Dega Margirio ainių širdy ...“.

Alfas Pakėnas labai jautriai, poetiškai pasakojo apie neeilinę asmenybę, troškusią laisvės ir teisingumo, meilės ir šilumos, dažnai nesuprastą, puolusią, bet pamiltą ... To paneigti negalima.Kaip pabrėžė mūsų popietės svečias: „Paulių Širvį priėmėme tokį, kokį jį pažinome, buvo ir tebėra mylimas“.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021