Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Būkite geraisiais apaštalais... (2014-04-23)

Paskelbta: 2014-04-30

Taip linkėjo klebonas mons.Vytautas Grigaravičius senjorams susirinkusiems balandžio 23-ąją į popietę švęsti Šv. Velykų. Beveik penkios dešimtys sambūriečių susėdo prie kuklaus vaišių stalo, bet jautėsi visų pakili nuotaika, juk esame darni šeima, kuri jau septintą kartą džiaugiamės Prisikėlimo švente. “Esminis dalykas – žmogaus prisikėlimas,- kalbėjo klebonas,- visi esame silpni, klystame, bet jeigu žmogus savo širdyje suvokia nuodėmes, jų atsisako - įvyksta Prisikėlimas. Niekada nepamirškime, kad Jėzus Kristus yra mūsų Prisikėlimas ir Gyvenimas, veda mus į džiaugsmingą viltį, meilę. Džiaugiuosi, kad esate, bendraujate, tad linkiu būti apaštalais ne tik per šventes, bet ir kiekvieną dieną...“

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius palaimino senjorų velykinį stalą. Rinkome gražiausią margutį, stipriausią margutį, savininkai buvo apdovanoti kukliais prizais.

Antroji mūsų popietės dalis buvo skirta senjorams, kurie gimę balandžio mėnesį. Tradiciškai - jiems kuklūs gėlių žiedai, nuoširdūs linkėjimai, „Ilgiausių metų“. Sukaktuvininkai - Stasė Bracevičienė, Vytautas Petružis, Laimutė Zasinauskienė, Dalė Tamašauskienė, Lilė Čepauskienė, Alė Šadzevičienė pasidalino mintimis apie savo išgyvenimus, potyrius ir mūsų bendravimą.

Argi neprasmingi Laimutės Zasinauskienės tarti žodžiai:“Mylėkime Dievą, mylėkime, kas šalia, džiaukimės, kad esame“ ? Ilgai dar netilo pokalbiai, netrūko ir skambių mūsų pamėgtų dainų. Senjorai pasidalinę Prisikėlimo džiaugsmu, pajuto pilnatvę , viltį ir meilę, pajuto, ką reiškia nuoširdus bendravimas, kada suprantame vienas kitą.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021