Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“ (2008-03-02)

Paskelbta: 2008-03-05

Lėlių teatro aktorė Liucija Zorūbaitė. Ji prakalbina kiekvieną skudurinę lėlytę ar „pliauskelę“, prakalbino ir visų širdis, kurie susirinko sekmadienį po šv. Mišių į konferencijų salę. Savo programą pavadinusi „Amžinybės ilgesys“ skaitė Roberto Keturakio, Aldonos Ruseckaitės, Sofijos Kymantaitės – Čiurlionienės, Petronėlės Orientaitės kūrybą. Įvairiomis varsomis sužėrėjo aktorės Liucijos žodis. Pati tokia trapi skleidė ne tik romantiką, bet ir tvirtybę bei humorą, savo programą papildydama pasakojimais iš gyvenimo.

Aktorės Liucijos Zorūbaitės programos tęsinį pilna to žodžio prasme papildė Virginijaus Kašinsko fotografijos darbų paroda. Šio menininko tapybos, piešinių ir fotografijos darbai pabuvojo įvairiose parodose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ne vieną jo darbą įsigijo Lietuvos muziejai, kolekcionieriai iš užsienio.

Fotografijų parodoje, pavadintoje „Šv. Žemės relikvijos“, eksponuojama kelios dešimtys darbų: „Golgota“, „Jėzaus kapas“, „Turino drobulė“, „Raudų siena“, „Alyvų kalnas“ ir kiti. Susirinkusieji ilgai apžiūrinėjo parodą nes tai tarsi neakivaizdinė ekskursija po Šventąją Žemę.

Ši popietė prasmingai papildė didžiosios šventės – Šv. Velykų laukimą.

                                                                        Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021