Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kunigų šventimai Kauno arkikatedroje (2014-05-18)

Paskelbta: 2014-05-19

Gegužės 18 d., sekmadienį, 12 val., iškilmingų šv. Mišių metu arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė kunigystės šventimus mūsų parapijos diakonui Valdui Šidlauskui bei diakonams Nerijui Pipirui ir Robertui Urbonavičiui.


Džiugu, kad visi diakonai, dar būdami Kunigų seminarijos auklėtiniai, sielovadinę praktiką atliko mūsų parapijoje. Todėl malda palydėti šventimus priimančius diakonus ir naujų kunigų pasveikinti į arkikatedrą atėjo gausus būrys parapijiečių – institucijų atstovų, bendruomenės narių, jaunimo. Išsamiau apie iškilmę žr.>>> 

Mielas kun. Valdai,
Viešpats padovanoja žmogui gyvenimą ir pašaukimą, kuriuo sekdamas jis vykdo Dievo valią. Jums Viešpats skyrė ypatingą misiją – skelbti ir liudyti Kristų. Linkime sėkmės, stiprybės, jaunatviško užsidegimo darbuojantis Viešpaties vynuogyne. Tesaugo ir tegloboja Jus visų kunigų Motina – Švč. Mergelė Marija.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021