Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmosios Šv. Komunijos šventė parapijoje (2014-05-18)

Paskelbta: 2014-05-20

Nuo 2013 metų rugsėjo pabaigos Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vaikai ir jų tėveliai žingsnis po žingsnio keliavo katechezės keliu. Vaikai ir jų tėveliai dalyvaudavo šv. Mišiose, kurias 12.30 val. aukodavo kunigas Tomas Trečiokas. Kunigas kiekvienos homilijos metu stengėsi pasiekti vaikučių širdis ir protus. Jo pastangos nenuėjo veltui – iš Eucharistinės puotos visi išeidavo dvasiškai praturtėję. Po tikėjimo tiesų ir dorinių vertybių įsisavinimo atėjo Susitaikinimo ir Pirmosios Šv. Komunijos šventė. Prieš Susitaikinimą, vaikai labai jaudinosi, bet parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius tėviškai švelniai juos padrąsino. 


Gegužės 17 d. 18.00 val. dalis vaikučių su savo tėveliais susirinko į Pirmosios Šv. Komunijos šventę. Monsinjoras V. Grigaravičius visus iškilmingai įvedė į šventovę. Tėvai laimino savo vaikus, vaikai bučiavo tėvelius padėkos bučiniais. Žodžio liturgijos metu skaitinius skaitė tėvai, o psalmę giedojo ses. Donata. Homilijos metu monsinjoras V. Grigaravičius kalbėjo apie neišblėstančią meilę Dievui ir žmonėms, ir apie tai, kad viso gyvenimo prasmės pamatas yra dešimt Dievo įsakymų. Atnašas nešė vaikai. Buvo nešamos gėlės, skirtos Švč. M. Marijai, kaip padėka už nuolatinę Motinišką globą. Bendruomeninėje maldoje visi prašė Viešpaties išmokyti viskuo dalintis su kitais bei skelbti Prisikėlimo stebuklą ir meldė suteikti gebėjimą apaštalauti kasdieną, visur ir tarp visų.

Gegužės 18 d. 9.30 val. dar dvidešimt šeši vaikai su savo tėvais ir artimaisiais susirinko į Pirmosios Šv. Komunijos šventę. Monsinjoras Vytautas Grigaravičius vėl kalbėjo apie Didijį Meilės įsakymą ir kreipėsi į vaikų tėvelius, kad jų širdys ir mintys išsivaduotų nuo žodžio „sutvarkiau“... Šią dieną prie altoriaus buvo nešamos dovanos Žaliakalnio vaikų dienos centrui. Šio centro lankytojai sulaukė dviejų šakočių.


Tą pačią diena 12.30 val. penkiolika vaikų iš Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių centro bei dvidešimt šeši parapijos vaikai, jų tėveliai susibūrė į šv. Mišias, kurias aukojo kun. Tomas Trečiokas. Tėvai skaitė skaitinius, sesuo Donata giedojo psalmę. Prie altoriaus buvo nešamas didelis saldainis ir kiti saldumynai, kurie vėl buvo skiriami Kauno Žaliakalnio vaikų dienos centrui. Atnašas lydėjo komentaras: „Palaimingiau yra duoti, negu imti“.

Po visų Pirmosios Šv. Komunijos švenčių, bei linkėjimų neapleisti gyvenimo su Jėzumi, buvo įteikiami gražiai įrėminti pažymėjimai.

<

Katechetė Virginija Juodpusienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021