Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje apsilankė Kauno vyskupas augziliaras K. Kėvalas (2014-05-28)

Paskelbta: 2014-06-03

Senjorų popietė, įvykusi paskutinį gegužės trečiadienį, ilgam liks atmintyje. Sulaukėme garbaus svečio Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo. Ekscelencija širdingai pasveikino senjorus ir pasidžiaugė, kad mūsų parapijoje yra daug aktyvių žmonių, įvairių būrelių, reiškia yra bendruomenės šeima, kuri ugdosi, bendrauja, meldžiasi. 


Kaip akcentavo Jo Ekscelencija, parapijinė bendruomenė padeda bręsti, tobulėti, keliauti į Viešpaties artumą, o tai ir yra krikščioniško gyvenimo viršūnė. Senjorams pageidaujant, vyskupas kalbėjo apie šeimą ir jos tvirtybės keturias kolonas –stalą. Labai vaizdžiai ir detaliai aiškino , ką įprasmina taip vadinama kiekviena stalo koja. Pirmoji – bendravimą, pasikalbėjimą šeimoje, antroji – tarnystę, trečioji – atleidimą, ketvirtoji - bendrą maldą . Išties, atrodo taip nesudėtinga, bet ar kiekvienoje šeimoje dvasinio stalo kojos tvirtos? Manyčiau, kad vyskupo žodžiai pasėjo gerą grūdą, privertė ir senjorus pamąstyti apie savo šeimas. Tikiu, kad senjorai apie tai kalbėsis ir savo šeimose, ir su bičiuliais.

Artėja Tėvo diena. Kartu su vyskupu Kęstučiu Kėvalu pasimeldėme už senjorų tėvus, tikėdami, kad jie visi gyvena Viešpaties artumoje.
Jau sena mūsų tradicija, kad paskutinįjį mėnesio trečiadienį pasveikiname tą mėnesį gimusius. Šį trečiadienį sveikinome gegužės mėnesį gimusias - Jadvygą Bernotienę, Albiną Diliūnienę, Veroniką Giedraitienę, Danutę Žukienę, Aldoną Sakalauskienę. Moterys sakė, kad niekada gyvenime nebuvo patyrusios tokios pagarbos ir džiaugsmo, nes su šiuo gimtadieniu jas pasveikino vyskupas Kęstutis Kėvalas. „ Tai pati didžiausia dovana“, - sakė susijaudinusios moterys.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas ilgai bendravo su senjorais ir suteikė visiems daug šilumos. Pajutome jo širdingumą, artimo meilę , bendrystės džiaugsmą. Nuoširdžiausius padėkos žodžius tarėme Jo Ekscelencijai, linkėdami , kad jo lūpomis tartas Evangelijos žodis kaip angelo plunksna nusileistų į kiekvieno širdį ir ją atvertų Viešpačiui.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021