Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų ratelyje - Vasario 16 d. (2014-02-16)

Paskelbta: 2014-06-10

Vasario 16 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunos šeimos su vaikučiais iškilmingai šventė Lietuvos Nepriklausomybės dieną ir gausiai dalyvavo šv. Mišiose, meldžiant Dievo globos mūsų Tėvynei. 


Prieš šv. Mišias, tėveliai kartu su vaikučiais, rankose laikydami Lietuvos vėliavėles, iškilmingai įnešė ir sudėjo jas Lietuvos valstybės vėliavos papėdėje, stovinčios prie didžiojo altoriaus.

Prie Aukos altoriaus atnešė vainiką gėlių ir degančią žvakutę skirtą Lietuvos didvyriams, kurie savo gyvybę paaukojo už Tėvynės laisvę bei duoną ir vyną, skirtą Eucharistinei aukai.

Po šv. Mišių Jaunų šeimų ratelio nariai dalyvavo Vasario 16-osios minėjime ir iškilmingai padėjo gėlių vainiką prie Nežinomo kareivio kapo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Ses. R. Budvydytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021