Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kun. kan. Juozo Gražulio 4-ųjų ir Vilties prezidento Stasio Lozoraičio 20-ųjų mirties metinių minėjimai (2014-06-15)

Paskelbta: 2014-06-16

Šį sekmadienį, Švenčiant Švč. Trejybės iškilmę, Sumos šv. Mišių aukoje buvo minimos kun. kan. Juozo Gražulio 4- osios ir Vilties prezidento Stasio Lozoraičio 20-osios mirties metinės.

Šv. Mišias aukojęs parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius priminė Stasio Lozoraičio meilę Tėvynei, nuopelnus Lietuvai. Prie  išstatyto S. Lozoraičio portreto pakaitomis garbės sargyboje stovėjo tautiniais rūbais pasipuošusios moterys. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo LR Seimo narė Vida Marija Čigriejienė, prof. Ona Voverienė.

Po šv. Mišių konferencijų salėje įvyko S. Lozoraičio minėjimas. Prisiminimais apie jį dalijosi Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“, Kauno bendrijos pirmininkė Marija Garšvienė. Skambėjo lietuvių liaudies dainos, atliekamos kanklių dueto bei moterų vokalinio ansamblio, smuikavo Aldona Baltrūnienė ir Romualda Gulbinienė.

B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021