Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos globėjo - Šv. Jono Krikštytojo iškilmė (2014-06-24)

Paskelbta: 2014-06-24

Birželio 24 d., antradienį, švenčiant Šeimų metų Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės atstovai, institucijų vadovai, pastoracinės tarybos nariai, kaip viena šeima, susirinko į 11.00 val. iškilmingas šv. Mišias arkikatedroje bazilikoje.


Šv. Mišių liturgijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintan, koncelebravo arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai.

Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopéz Quintana homilijoje, švenčiant šv. Jono Krikštytojo šventę, kvietė mus pamąstyti apie jau nuo pradžios parodytą Viešpaties meilę ir paties Dievo įvykdytą pasirengimą Dievo Sūnaus atėjimui į pasaulį (homiliją išsamiau skaityti >>>).

Pasibaigus šv. Mišioms, visi išskubėjo į šventinę konferenciją arkivyskupijos konferencijų salėje.

Arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ susirinkusius trumpai supažindino su arkivyskupijoje įvykusiais įvykiais per praėjusius metus ir tradiciškai apdovanojo Šiluvos Dievo Motinos medaliais nusipelniusius kunigus, parapijų atstovus, bendruomenių narius.

Džiugu, kad šiais metais medaliai buvo įteiki Kristaus Prisikėlimo parapijoje esančios Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorei Aldonai Sellienei, Pastoracinės tarybos nariui, Kauno Juozo Urbšo katalikiškos mokyklos direktoriui Pauliui Martinaičiui, „Vyturio“ katalikiškos vidurinės  mokyklos direktorei bei projekto „Dialogas - žodis ir spalva“  Advento ciklo „Belaukiant Kalėdų“ rėmėjai Aleksandrai Bancevičienei ir Carito valgyklos virėjai Jadvygai Klimavičienei.

Po konferencijos visi išskubėjo į Ryšių muziejaus kiemelį, kuriame vyko Šeimų piknikas. Buvo galima pasivaišinti Carito valgyklos darbuotojų išvirta gardžia koše ir kepta duona, atsigerti arbatos, naudotis Carito miestelio nemokamomis paslaugomis: pasitikrinti kraujospūdį, atlikti rankų masažą ir t. t., o vaikučiai su tėveliais dalyvavo konkursuose, žaidė, piešė, lipdė.

Prie staliukų sėdėjo ir šnekučiavosi ne tik senjorai, bet ir jaunimas, tėveliai su vaikučiais, parapijų bendruomenės atstovai ir nė vienas neskubėjo namo, šventė tęsėsi...

Buvo malonu išgirsti: „Kokia nuostabi šventė, kaip gera! Reikėtų padėkoti šventės rengėjams ir sumanytojams".

Taigi, visų vardu dėkojame Jums  ir sakome: „Ačiū“. (Išsamiau apie  iškilmę žr.>>> )


Kristaus Prisikėlimo  parapijos informacija
 
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021