Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Jėzaus Širdies atlaidai parapijoje (2014-06-29)

Paskelbta: 2014-06-30

Birželio 29 d., minit šv. apaštalų Petro ir Povilo iškilmę, parapijoje šventėme Švč. Jėzaus Širdies atlaidus. Dėl arkivyskupijos Šeimos metų iškilmių šie atlaidai nusikėlė net į paskutinį birželio mėnesio sekmadienį. 


Iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigas A. Akelaitis.

Homiliją monsinjoras skyrė apaštalams Petrui ir Pauliui: „Šiandien Bažnyčia mini du krikščionybės gigantus, ištikimus Kristaus liudytojus, besąlygiškai atsiliepusius į Kristaus kvietimą: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mork 1,15) ir nuo tada uoliai skelbusius Kristaus Gerąją Naujieną žydų ir pagonių tarpe – tai apaštalai Petras ir Paulius“.

Homilijos pabaigoje klebonas kvietė visus tikinčiuosius prašyti Viešpaties, kad Jo Dvasia veiktų mumyse ir perkeistų mus, kaip perkeitė Petrą ir Paulių, kad mes turėtume tokį patį gyvą tikėjimą, kokį turėjo šie apaštalai, kad turėtume drąsos kaip jie tapti nuostabiausios meilės – Dievo meilės belaisviais ir kaip apaštalas Paulius ištarti: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus“ (Gal 2,20). (Homiliją išsamiau klausyti >>>)

Šv. Mišiose giedojo Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios giesmininkai, vyko Švč. Sakramento pagarbinimo procesija, kurioje dalyvavo parapijos jaunimas, bendruomenių nariai, parapijos tikintieji. Fotografijos R.Šaknio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021