Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Brandos atestatų įteikimas ir malda už abiturientus Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2014-07-11)

Paskelbta: 2014-07-26

Liepos 11 d. rytmetį paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo įteikti brandos atestatai 236 Kauno „Saulės“ gimnazijos abiturientams.

Iškilmingai įnešus Lietuvos Respublikos valstybinę ir gimnazijos vėliavas, sugiedojus valstybės ir gimnazijos himnus, abiturientus ir visą bendruomenę pasveikino parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Jis kvietė visada prieš akis turėti tikslą, siekti idealų ir eiti per žemę ne tik renkant išminties ir patirties perlus, bet ir jais dosniai dalintis vieni su kitais. Juk Prisikėlęs Kristus visada turi būti prieš akis.

Mokyklos bendruomenę sveikino ir iškilmėse dalyvavęs Kauno vicemeras Gediminas Budnikas. Vėliau gimnazijos direktorė Aldona Sellienė apžvelgė praėjusius metus, pasidžiaugė mokinių rezultatais, palinkėjo, kad kiekvienas abiturientas nepamirštų namų šilumos, o savo mokslo laimėjimais ir asmeninio gyvenimo grožiu puoštų Lietuvos veidą, nepamirštų savo tėvynės.

Gavusieji brandos atestatus abiturientai turėjo galimybę nuo bažnyčios terasos pažvelgti į savo gimtąjį miestą.

Tą pačią dieną brandos atestatai buvo įteikti ir Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos abiturientams.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Šv. Mišių pradžioje buvo iškilmingai įnešta mokyklos vėliava. Visa bendruomenė aktyviai dalyvavo liturgijoje: skaitė skaitinius, bendruomeninės maldos kreipinius. 

Homilijos metu kun. N. Pipiras ragino abiturientus nuolat ieškoti išminties, nebijoti išbandymų ir išmėginimų, vis labiau pasitikėti Dievu – tiesiog eiti per gyvenimą su Juo susikibus rankomis.

Pasibaigus šv. Mišioms mokyklos bendruomenę sveikino iškilmėje dalyvavę LR Seimo narys Kęstutis Kuzmickas, Kauno miesto savivaldybės atstovai Algirdas Kurlavičius ir Loreta Kudarienė.

Mokyklos direktoriui Pauliui Martinaičiui apžvelgus mokinių pasiekimus, brandos atestatai buvo įteikti 86 abiturientams.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021