Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vienijamės su viso pasaulio vaikais adoruojant Švč. Sakramentą (2014-10-03)

Paskelbta: 2014-10-06

„Aš skatinu kunigus, vienuolius bei pasauliečius tęsti bei padvigubinti savo pastangas mokant jaunąją kartą Eucharistinės adoracijos prasmės vertingumo bei atsidavimo jau. Kaip jauni žmonės pažins Viešpatį, jeigu jie nebus supažindinti su Jo buvimo slėpiniu?“ (Popiežius Jonas Paulius II )Spalio 3 dieną, pirmą mėnesio penktadienį, skirto Švč. Mergelės Marijos garbei,  viso pasaulio vaikai jau dvyliktąjį kartą garbino Švenčiausiąjį Sakramentą. Jau kuris laikas dėka šiam tikslui pasišventusių vienuolių ir pasauliečių tokia adoracija organizuojama ir Lietuvoje.

Spalio 3 d.  popietę tokia adoracija organizuota ir mažojoje Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Joje dalyvavo per 50 parapijos vaikų, besimokančių parapijos teritorijoje esančiose pradinėse mokyklose, besirengiančių Pirmajai Komunijai ar  lankančių Žaliakalnio vaikų dienos centrą. 

Švenčiausiąjį Sakramentą išstatė ir maldai vadovavo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Vaikai meldė, kad palaimintieji Fatimos apsireiškimo regėtojai Pranciškus, Liucija ir Jacinta greičiau būtų paskelbti šventaisiais, atnaujino savo pasiryžimus kasdien dalelę laiko skirti Viešpačiui, meldėsi įvairiomis intencijomis  (už popiežių, taiką pasaulyje, tėvelius, mokytojus, draugus, šeimas ir t.t.), kalbėdami vieną Rožinio slėpinį, drauge giedodami.

Adoracijos valanda baigėsi palaiminimu Švenčiausiuoju Sakramentu ir bendra padėkos giesme.Vikaras kun. N. Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021