Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Projektas „Dialogas - Žodis ir spalva" (2014-10-12)

Paskelbta: 2014-10-13

Nuostabiai gražią ir šiltą „bobų” vasaros popietę, po šv. Mišių, į konferencijų salę rinkosi dailės gerbėjai ir tie, kuriems patinka aktorinės dainos žanras – dainuojamoji poezija. Šįkart pasiklausyti bei pasigrožėti savo kūrybos vaisiais, atgaivinti sielą ir pradžiuginti kūno akis pakvietė aktorius bardas Henrikas Savickis kartu su dailininke Laima Tubelyte-Krukeliene, eksponavusia tapybos darbus parodų salėje.


Popietę pradėjo Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius aktorius E.Stancikas. Sveikindamas visus susirinkusiuosius, aktorius pajuokavo: „Galvoju, gal jau reikia baigti šį projektą, gal jau visiems nusibodo, nes salėje dar yra tuščių sėdimų vietų, o gal bobų vasara kalta? Gerai, kad atėjote, mieli senjorai, bet gal galėjo ateiti ir jūsų vaikai bei anūkai, o jie tiesiog tikriausiai miega.“ E. Stancikas, pasidžiaugęs, kad susitikome dar vasara alsuojantį, gražų rudens sekmadienį, turtingą įvairiomis spalvomis, kalbėjo: “Laiką reikia priimti kaip dovaną, o laikas – pilnas dovanų. Jau 7-eri metai mūsų draugystės susitikimams, o ir šis susitikimas taip pat skirtas Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios dedikacijos 10-mečiui paminėti.”

Dialoge apsilankė ir projekto rėmėja LR Seimo narė Rasa Juknevičienė. „Dabar, kai daugelio širdyse randasi daug nerimo dėl atgijusios grėsmingos ir piktos jėgos šalia mūsų laisvos Tėvynės, pabūti kartu yra dar svarbiau. Reikia atskirti melą nuo tiesos, kai Ukrainoje riaumoja tankai, melo sėkla randa gerą dirvą. Mes galime atsispirti melui, nes kartu mes galime daug. Šie susitikimai po šv. Mišių tapo gražia tradicija, nes meno kalba į atviras širdis įsilieja dar geriau ir tikriau. Meno jėga yra galinga ir pajėgi mus visus sustiprinti. Todėl ir linkiu būti optimistais. Tiesa tikrai nugalės!“ – mintimis dalijosi LR Seimo narė.

E. Stancikas pristatė aktorių bardą Henriką Savickį: „Tai „čiulbantis paukštis“, gimęs talentingų menininkų šeimoje. Jo vaikystė prabėgo teatre. Šalia aktorystės jis turi dar vieną dovaną – eilėraščius paversti dainomis.”

„Skaitau eiles ir jas dainuoju. Dėkoju Vytukui (Vytautui Landsbergiui jaunesniajam), kuris padrąsino viešai groti šias daineles“, – atviravo aktorius Henrikas.

Henrikas Savickis dainavo ne tik savo sukurtas, bet ir kolegų  Giedriaus Arbačiausko, Henriko Radausko bei  poetų Justino Marcinkevičiaus ir Jono Strielkūno eiles. Taip pat skambėjo dainuojamosios poezijos pradininkų Kosto Smorigino ir lietuvių dainuojamosios poezijos atlikėjo bei autoriaus Vytauto Kernagio dainos (jie abu buvo H. Savickio mamos studentai).

Ilgais plojimais susirinkusieji dėkojo aktoriui už nuoširdumą, paprastumą ir atvirumą.

Vėliau aktorius E. Stancikas pristatė dailininkę Laimą Tubelytę-Krukelienę, pasidžiaugęs, kad ji, negailėdama savo laiko, atvyko net iš Utenos.

„Tai tarsi šios skambėjusios valandos sąsaja su Lietuvos praeitimi. Kiek klodų sutalpinta į šią parodą! – Šiais žodžiais kvietė apžiūrėti kūrinius aktorius Egidijus ir dėkojo autorei: – Ačiū jums už suteiktą galimybę išgirsti, pajausti ir pamatyti.“

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021