Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2008-03-16)

Paskelbta: 2008-03-18

„Aš nenoriu, kad lašelis dingtų nežinomybėje, aš nenoriu, kad būtų užmirštas bent vienas senelis, aš nenoriu, kad būtų užmirštas lietuviškas žodis, aš nenoriu, kad būtų pamiršta lietuviška daina…”- šiais žodžiais pradėjo sekmadieninę valandą Verbų sekmadienį aktorė Rūta Staliliūnaitė. Kartu su muziku Juozu Rimu jie dovanojo klausytojams lietuvių tautos dainų skambesį, atskleidė jų spalvas programoje „Nutrupėjo vėjams ant sparnų mūsų žodžiai…”.

Rūta Staliliūnaitė skaitė dainas iš rinkinio „Vai lėkite dainos”, išleisto kunigo J. Dabrilos 1938 m. ir 1923 m. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinio “Tauta ir žodis”, o garsus obojininkas Juozas Rimas dainavo mums visiems labai gerai pažįstamas dainas. Tikiu, kad klausančiųjų tarpe abejingų nebuvo, nes pakviesti dainininko visi iš širdies traukėme „Leiskit į Tėvynę…”.O programa pasibaigė vėl bendra daina “Palinko liepa”. Tarsi visi atsiliepėme į Prano Vaičaičio žodžius: ”Vai, lėkite, dainos, iš vargo nupintos, iš kaimo į kaimą, pas jaunus, senus…”

Skulptorius Kazimieras-Sigitas Straigis pakvietė į savo darbų parodą “Pavasaris”. Tai devynioliktoji jo personalinė paroda ir antroji paroda mūsų Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Anot menininko, kiekvienas pavasaris kaip pasaulio pradžia, visa atgimsta, atgyja, atsiranda nauja gyvybė, prabunda, prisikelia. Šioje parodoje pavasario simboliai – paukštis ir kiaušinis, į kuriuos autorius žiūrėjo ne per virtuvės langą… Kaip grakščiai prakalbintas medis, kaip švelniai prakalbo pavasaris…

Menininkų padovanota valanda lyg patvirtino, kad pavasaris jau atėjo, kad laukiame Prisikėlimo, kad privalome pažvelgti į save pabudusiu ir gilesniu žvilgsniu.

                                                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021