Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Žaliakalnio vaikų dienos centro gimtadienis (2014-10-15)

Paskelbta: 2014-10-16

Spalio 15 d. Žaliakalnio vaikų dienos centro bendruomenė šventė centro įkūrimo metines. Šventėje dalyvavo vaikai, šiuo metu lankantys centrą, jų tėveliai. Taip pat atvyko ir buvę lankytojai.

Ta proga Švenčiausiosios Jėzaus Širdies Seserų pranciškonių koplyčioje buvo aukojamos Šventosios Mišios. Jas aukojęs parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras kvietė melstis už visą dienos centro bendruomenę: seseris pranciškones, besidarbuojančias šiame centre, ypatingai - už buvusius ir esamus centro lankytojus, jų šeimas, draugus.

Homilijos metu kunigas kvietė patirtį, įgautą lankant dienos centrą ar tarnaujant kasdien į jį ateinantiems vaikams įprasminti liudijant Jėzaus meilė. Pasak kunigo, būti Jėzaus meilės apaštalų nėra lengva, tačiau nors viena kupina džiaugsmo ir dėkingumo širdis - jau labai didelis liudijimas. Kunigas kvietė visus džiaugsmingai liudyti Kristų pirmiausia paduodant ranką tam, kuris šalia.

Visi, dalyvavusieji Mišiose, buvo kviečiami kantriai, po smiltelę tą dieną minimos Šventosios Teresės Avilietės pavyzdžiu statyti "vidinę sielos pilį".

Eucharistijoje aktyviai dalyvavo centrą lankantys vaikai: skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą, nešė atnašas, giedojo.

Po šv. Mišių kunigas kiekvienam vaikui įteikė po nedidelę dovanėlę: Šventojo Jono Pauliaus II paveikslėlį ir saldainį.

Vėliau visi vaišinosi gimtadienio tortu ir bendravo.

                                                                                    Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021