Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legiono rekolekcijos (2014-10-18)

Paskelbta: 2014-10-20

Spalio 18 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legiono Taikos Karalienės prezidiumo narės kartu su parapijos vikaru kun. Nerijumi Pipiru Kauno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Vargdienių seserų vienuolyne dalyvavo rekolekcijose, skirtose Švč. M. Marijai.

Dvasios vadas kun. N. Pipiras dalijosi mintimis apie Apreiškimą Švč. M. Marijai, Kanos vestuves. Kunigo pakviesti visi dalyviai dalijosi mintimis apie tai, ką išgirdo, skaitydami ištraukas iš Evangelijų apie minėtus įvykius. Dvasios vadas kvietė rasti laiko Šventojo Rašto skaitymui ir apmąstymams. Buvo kalbamas Rožinis, bendrauta agapės metu.

Marijos legiono informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021