Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Projektas - „Dialogas - Žodis ir spalva" (2014-10-26)

Paskelbta: 2014-10-29

Galvokime vieni apie kitus...

Šiais poeto J.Jakšto žodžiais ir įprasmino susitikimą spalio 26-ąją Dialogo „Žodis ir Spalva“ valandoje aktorius ir režisierius Rimantas Štaras. Neabejoju, kad visi Kauno nacionalinio dramos teatro mylėtojai gerai pažįsta Rimantą Štarą kaip aktorių, juolab kaip administratorių. Mūsų teatre Rimantas jau 44 metai. Be to, jis daug metų buria teatro mėgėjus ir režisuoja spektaklius K. Binkio mėgėjų teatre. Tad neatsitiktinai ir šioje valandoje su aktoriais iš minėto teatro Arijumi Brazausku ir Mantu Kernazicku suvaidino ištrauką iš Michailo Vorfolomejevo tragikomedijos „Gyventi sekasi“. Kodėl žmogui sekasi, kada jis laimingas, ko jis siekia, kas yra išsvajotas rojus žemėje ? Nepaneigsi - velnias vis gundo ir gundo. Kas žmogų valdo? Tad kas vertinga, kaip nesuklysti? Kas yra atsakomybė? Manyčiau, buvo apie ką žiūrovui pamąstyti.


Antroje dalyje Rimantas Štaras atvertė J.Marcinkevičiaus, J.Jakšto ir kitų poetų kūrybos puslapius. Kiekvienas posmas krito klausytojams širdin, tai pasakė gausūs aplodismentai.

Prelegentas atsakė į žiūrovų klausimus, užsimezgė nuoširdus dialogas. Kūrybos valandą aktorius, režisierius baigė savo mėgstamiausiu J.Marcinkevičiaus eilėraščiu „Krintančios žvaigždės“.

Parodų salėje vėl buvo gausu lankytojų. Argi galima viską aprėpti, įsižiūrėti, suvokti labai gausioje, brandžioje dailininkės Laimos Tubelytės-Krukelienės tapybos darbų parodoje „Lietuvos istorija drobėse“ ? Ši paroda dar galėtų ilgiau čia džiuginti meno mėgėjus.

Mums privalu didžiuotis, kad turime tokių talentingų dailininkų kaip Laima Tubelytė-Krukelienė, linkint jai neišsenkamų kūrybos versmių.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021