Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunų šeimų apsilankymas Basųjų karmeličių vienuolyne Paštuvoje (2014-10-26)

Paskelbta: 2014-11-03

Spalio 26 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos Jaunų šeimų ratelio šeimos su vaikais vyko į Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyną.
Sesuo Ramutė Budvytytė trumpai pristatė, kad vienuolynas, kuriame lankysimės yra kontempliatyvi vienuolija, čia gyvena sesės karmelitės, kurios daugiausia laiko praleidžia vienumoje, maldoje. 


Laukdami, kol prasidės šv. Mišios, drauge su vaikučiais pasivaikščiojome po vienuolyną, gėrėjomės rudenine gamta, peizažu, atsiveriančiu žiūrint į Nemuno vingį.

Sesuo Ramutė vaikams pristatė, kad šv. Mišių metu jų laukia užduotis – pajusti kaip ant besimeldžiančiųjų krinta Dievo palaima ir pabandyti tai pavaizduoti piešinyje.

Šv. Mišiose drauge su sesėmis karmelitėmis meldėmės už šeimas, už Tėvynę Lietuvą. Kun. tėvo Severino Holocher OFM pamokslas apie meilę artimui ir Dievui palietė visų širdis.

Gavę palaiminimą, po šv. Mišių susirinkome jaukiame kambarėlyje, kur vaišinomės šilta arbata, sesių paruoštais užkandžiais ir savo atsivežtais skanėstais. Šeimos maloniai bendravo tarpusavyje, vaikai dalijosi įspūdžiais kaip sekėsi piešti, o šilta arbata išsklaidė rudeninį sužvarbimą.

Esame dėkingi, kad turėjome galimybę susitikti su Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyno įkūrėja ses. Juozapa. Sesuo papasakojo apie vienuolyno įkūrimo istoriją, nuolat jaučiamą Dievo paramą, susidūrus su rūpestėliais, apie geradarius, kurie pinigais parėmė vienuolyno statybą.

Kalbėdama apie pašaukimą tarnauti Dievui, sesuo Juozapa pasidalijo prisiminimais iš jaunų dienų, kurias praleido Škotijoje, pasakojo apie savo artimuosius – močiutę, tėvelius, apie gyvenimą vienuolyne. Buvo įdomu išgirsti apie sesių karmeličių kasdienybę, apie pagalbą ir paramą, kurią jos teikia žmonėms. Sesuo Juozapa kvietė visus kuo daugiau melstis, pavesti savo rūpestėlius ir džiaugsmus Dievui, pasitikėti Dievu. Pavyzdžiais iš savo gyvenimo sesuo liudijo begalinę Dievo meilę kiekvienam.

Atsisveikinant vaikai ses. Juozapai padovanojo savo piešinius, ir patys gavo saldžių dovanų. Susitikimo metu sesuo Juozapa ne kartą dėkojo mums, kad atvažiavome drauge su savo atžalomis, žiūrėdama į mūsų mažuosius, ji pati prisiminė, kaip gera vaikystėje būdavo apkabinti mamą ir drąsinti, kad viskas gyvenime bus gerai. Sesės Juozapos šilta šypsena, malonus bendravimas sušildė visus ir kiekvienas iš šios popietės viduje išsinešėme dar daugiau gėrio ir Dievo palaimos.

Živilė Bernotienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021