Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligriminė kelionė į Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus Vilniuje (2014-11-10)

Paskelbta: 2014-11-11

Lapkričio 11 d. grupelė parapijos tikinčiųjų vadovaujamo parapijos vikaro kun. N. Pipiro dalyvavo Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose.

Pakeliui į Vilnių kun. Nerijus pakvietė sukalbėti Rožinio maldą, intencija už parapijos tikinčiuosius, dirbančius ir mirusius kunigus, nes ši piligriminė kelionė skirta Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-čiui ir bažnyčios 10-ies metų konsekracijos jubiliejui minėti.

Piligrimai aplankė M. Marijos koplyčią, Vilniaus katedrą, Gailestingumo koplyčią, o 11.00 val. šv. Teresės bažnyčioje dalyvavo šv. Mišiose.

Šv. Mišias aukojo Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas, koncelebravo Išlaužo parapijos klebonas kun. lic. Sigitas Bitkauskas, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Sakydamas homiliją, kun. V. Vaišvilas ragino niekuomet neprarasti vilties, priglusti prie Švč. Mergelės Marijos. „Juk Ji yra galinga mūsų užtarėja, todėl prašykime: ‚Marija, parodyk, kad Tu esi mūsų Motina‘" - kalbėjo kun. Vaidas.

Pasibaigus šv. Mišioms turėjome galimybę asmeniškai pasimelsti Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos koplyčioje.

Pastoracinės tarybos narė B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021