Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijiečių piligriminė kelionė į Šventąją Žemę (2014-11-10)

Paskelbta: 2014-11-14

Lapkričio 4 d., po 10 val. šv. Mišių, parapijos pirmoji grupė piligrimų su parapijos klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi išvyko į Šventąją Žemę.

Šv. Žemė - tai vieta susikaupimui, pamąstymams.   Ši piligriminė kelionė - rekolekcijos,  kuriai vadovavo klebonas, buvo skirtos paminklinės Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-čiui ir kertinio akmens konsekracijos 10-čiui paminėti  bei  kiekvieno piligrimo dvasiai atgaivinti.


Piligrimai dalyvavo ekskursijoje po Galilėją, plaukiojo laivu po Galilėjos jūrą, aplankė Šv. Petro namą Kafernaume, kėlėsi į Palaiminimų kalną, lankėsi Cezarėjoje – romėnų laikų Izraelio sostinėje, Haifoje, Nazarete, kur prabėjo Kristaus vaikystė, Kristaus kančios keliu ėjo į Golgotos kalną.

Neapsakomą įspūdį paliko Jeruzalės miestas su savo istorija, kurioje susipynusios trys religijos, Betliejus. Ilgam įsimins dykuma, oazės, mekenančių avių bandos, piemenys.


Piligrimai daug meldėsi. Kiekvieną dieną parapijos klebonas aukojo šv. Mišias. Kelionės metu buvo aplankytos Marijos Apreiškimo, Kristaus Gimimo, Viešpaties Kapo bazilikos, Šv. Onos  bei kitos bažnyčios. 

Kelionė neprailgo. Visi įspūdžiai žodžiais neapsakomi. Ne vienas iš piligrimų sakė, jog būnant Šventojoje Žemėje galima jausti Išganymo istorijos tikrumą, matyti Išganytojo pėdsakus, dar kartą ryžtis sekti Jėzumi. Ši kelionė - ypatingos palaimos laikas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021