Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos rinktinės „Tau atviras dangus" sutiktuvės Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2014-11-16)

Paskelbta: 2014-11-17

Lapkričio 16 d. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, švenčiant Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos iškilmę, 11 val. šv. Mišioms vadovavo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.


Homiliją prelatas skyrė Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Prelatas išryškino Marijos svarbą tikinčiojo gyvenime, ragino kreiptis į Mariją prašant Jos globos ir užtarimo. Pasak prelato, Lietuva yra Marijos žemė, nes mūsų šalyje yra daug Dievo Motinai skirtų šventovių.

Po šv. Mišių konferencijų salėje vyko prof. hab. teol. dr. prelato Vytauto Stepono Vaičiūno OFS naujos poezijos knygos „Tau atviras dangus" sutiktuvės. Tai jau antroji prelato V. S. Vaičiūno OFS poezijos rinktinė, tęsinys pirmosios knygos „Kad amžinybė būtų netuščia“.

Į sutiktuves autorių atlydėjo knygos redaktorius poetas Robertas Keturakis ir aktorė Olita Dautartaitė.

Poezijos popietę pradėjo Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, dar tik žengiantis pirmuosius žingsnius poetas. Pasak jo, tuomet, kai ne tik žemę dengia rudens ūkanos, bet ir tada, kai žmogus kenčia vienatvės tamsą, gera žinoti, kad yra atviras dangus, skirtas paprastiesiems, mažiesiems. Gera žinoti, kad visos mintys ir žodžiai, ištarti čia ir dabar, sklinda tiesiai į dangų. Gera mokytis žvelgti kartu su Marija, kuri kiekvieną moko ne tik žvilgsnį, bet ir visą gyvenimą kelti link Jėzaus.

Kunigas Nerijus pakvietė knygos redaktorių Robertą Keturakį pristatyti Prisikėlimo parapijos tikintiesiems naująją prelato knygą.  Rašytojas Robertas Keturakis kalbėjo: „Žinodami, kad dangus atviras visiems, gera jaustis, linkiu, kad mūsų žvilgsnis visada kiltų į dangų. Knygos autorius prelatas Vytautas – tai įvairiapusiška asmenybė, jo mintys apie knygą ir kūrybą leido suprasti, pažinti iš arti, pajusti, kuo gyveno autorius. Dvasingas žvilgsnis, vyrauja paslaptis, yra kelios realybės – žemiškos ir dangiškos, šiapus ir anapus. Knygoje yra visko, bet svarbiausia, kad joje yra Dievas: „Gyvenimo ratas sukasi greitai, šuoliuoja sekundės į amžiną tylą, nes jos nepažįsta gyvenimo tikslo Visatos Kūrėjo planuos (Dievo vizija)”.

„Skaitytojai, mėgstantys poeziją, turėjo pastebėti, kaip ir šiandien į mūsų literatūrą ateina rašytojai kunigai. Jie ateina ramiai ir tyliai, mums pavyzdys – prelatas Vytautas Vaičiūnas ir kun. Nerijus Pipiras“, – tęsė R. Keturakis.

Aktorė Olita Dautartaitė perskaitė labiausiai ją palietusius šios knygos eilėraščius.

Taip pat ir pats prelatas paskaitė savo kūrybos eiles – odę, skirtą mūsų parapijos klebono mons. V.Grigaravičiaus 50 –mečiui, ir keletą naujausių eilėraščių.

Išgirdome, jog prelatas žada rengti dar vieną kūrybos rinkinį, taigi su nekantrumu jo laukiame.

Dėkojame gerbiamam prelatui linkėdami Jam Dievo palaimos ir daug kūrybinės energijos.

                                                                    Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021