Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Taize pamaldos prie Kryžiaus (2014-11-20)

Paskelbta: 2014-11-21

Lapkričio 20 dienos vakarą į mažąją Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčią rinkosi nemažas būrys jaunimo ne tik iš šios, bet ir iš kitų Kauno miesto parapijų.

Čia vyko Taize pamaldos prie kryžiaus, skirtos paminklinės Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-mečiui ir bažnyčios konsekracijos 10-mečiui paminėti.

Pamaldoms vadovavo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, dalyvavo Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Robertas Urbonavičius.

Pamaldų pradžioje kunigai iškilmingai įnešė pagarbinimui skirtą kryžių. Kun. N. Pipiras perskaitė ištrauką iš Evangelijos pagal Luką, pasakė mąstymą, ragindamas gyvenime daugiau skirti dėmesio žvilgsniui į Kristų, nuolat prašyti Jo, kad Jis prisimintų mus savo karalystėje ir nepamiršti, kad Dievui brangus kiekvienas žmogus.

Jaunimas turėjo galimybę atlikti išpažintį ar pasikalbėti su kunigu. Pamaldų metu Dievą šlovino Petrašiūnų parapijos jaunimo grupė. 

Pasibaigus pamaldoms visi jų dalyviai bendravo prie arbatos puodelio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021