Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“: aktorė Jūratė Onaitytė ir dailininko Antano Juškevičiaus tapybos darbų paroda (2014-11-23)

Paskelbta: 2014-11-24

Lapkričio 23 d., paskutinį liturginių metų sekmadienį, švenčiant Kristaus Karaliaus iškilmę, 12 val. ištikimieji projekto  „Dialogas – žodis ir spalva“ lankytojai sugūžėjo į konferencijų salę pasiklausyti  Nacionalinio  Kauno dramos teatro aktorės Jūratės Onaitytės žodžio ir apžiūrėti tapytojo Antano Juškevičiaus darbų.


Renginį pradėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Ką tik grįžęs iš antrosios piligriminės kelionės po Šventąją Žemę, jis pasidalijo dar gyvais įspūdžiais iš Jeruzalės gatvių, takų, kuriais vaikščiojo Kristus – Visatos Valdovas.

Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius aktorius E. Stancikas kalbėjo: „Kristus Karalius atnešė į žemę šviesą, tačiau žemėje šalia šviesos vaikšto tamsa ir blogis, šalia Kristaus pėdų yra ir tamsos – šėtono pėdos. Vien išorinė krašto apsauga nesuteikia stiprybės, kad pajustume vidinę ramybę: reikalinga ir išreikšta mintis knygose, ir nutapyta paveiksluose. Šiandien susirenkame, kad įsileistume daugiau šviesos, gėrio į mūsų širdis..”

Žodžio valanda buvo skirta Lietuvoje gimusio garsaus prancūzų rašytojo ir diplomato Romain Gary 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė Jūratė Onaitytė papasakojo, kad yra suvaidinusi rašytojo motinos vaidmenį spektaklyje, sukurtame pagal R. Gary autobiografinę knygą "Aušros pažadas" ir ponios Rozos vaidmenį pagal rašytojo romaną sukurtame spektaklyje "Gyvenimas dar prieš akis", kurį režisavo aktorė ir režisierė Eglė Mikulionytė teatre "Jaja".

Aktorė džiaugėsi, kad pamilo šį rašytoją bei gavo dar vieną galimybę prisiliesti prie jo kūrybos. Ji perskaitė ištraukas iš knygų "Aušros pažadas" ir "Gyvenimas dar prieš akis".

Parodų salėje eksponuojama Antano Juškevičiaus tapybos darbų paroda „Maldoje paskendusi tyli spalvų kalba“.

Dailininko religinės tematikos darbuose vyrauja realistinis, ekspresionistinis ir abstraktusis stilius. Savo anotacijoje Antanas Juškevičius rašo: „Dirbau dailės bei tikybos mokytoju Kauno Jėzuitų ir Dailės gimnazijose, skaičiau Bažnytinio meno paskaitas Kauno aukštesniojoje katechetų mokykloje. Šiuo metu esu tapytojas profesionalas. Dar kartą pasikartosiu, jog visą laiką jaučiu stebuklingą Dievo veikimą, esu Jo saugomas ir vedamas per gyvenimą. Ir už tai dėkoju Aukščiausiajam, visiems, mane supantiems. Labiau ir labiau įsigilinu ir suvokiu žmogaus ryšį su gamta, žmogumi ir Kūrėju.“ Dailininko A.Juškevičiaus darbai buvo eksponuojami Europoje, Jungtinėje Karalystėje. 


Popietės metu dailininkas perskaitė savo sukurtas eiles:

Maldoj paskendusi tyli spalvų kalba
Sutrūkusių freskų kančią gaivina,
Potėpis slysta kūrybos erdve
Angelo sparno paliestas.
Maldoj paskendusi tyli spalvų kalba
Motinos širdį džiaugsmingai suspaudžia,
Jos įsčiose kūdikis suspurda staiga
Spalvų gelmėse panardintas.
Maldoj paskendusi tyli spalvų kalba
Sugriauna pasaulio puošnias tvirtoves,
Erškėčių vainikas pražydęs kančia
Tylią maldą visiems dovanoja.

Labai džiugu, kad A. Juškevičiaus paroda sutapo su tarptautiniu tapybos pleneru „Prisikėlimo šviesa“ – po renginio kolegos menininkai, susirinkę į plenerą, ilgai nesiskirstė, dalijosi patirtimi, įspūdžiais.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021