Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Nepertraukiamoji 36 val. Švč. Sakramento adoracija Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje – padėka Viešpačiui už bažnyčios atstatymą (2014-12-14)

Paskelbta: 2014-12-15

Gruodžio 12 d., penktadienį, 18.00 val. šv. Mišiomis paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsėsi iki sekmadienio ryto. Ši 36 val. nepertraukiamoji Švč. Sakramento adoracija didžiojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko pirmą kartą ir buvo skirta bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir paminklinės bažnyčios konsekracijos 10-ies metų iškilmėms paminėti.


Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis sakė, kad šį vakarą prasidėsianti adoracija – tai kartu laukimas Kristaus Gimimo šventės ir mūsų padėka Viešpačiui už bažnyčiai suteiktas malones.

Po šv. Mišių monsinjoras giesmėmis, maldomis ir Viešpaties šlovinimu pradėjo Švč. Sakramento adoraciją. 19 val. buvo kalbama rožinio malda, kurią transliavo Marijos radijas. Marijos radijo darbuotojų dėka rožinio maldą radijo klausytojai galėjo girdėti ir šeštadienio bei sekmadienio rytą.

Adoruoti Švč. Sakramentą įsipareigojo parapijos institucijos, taip pat Viešpaties pagarbinti atėjo paskiri parapijiečiai, meldėsi bendruomenių nariai, vyko vaikų adoracijos valanda „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane”. 

Tenka apgailestauti, kad tik nedidelė tikinčiųjų dalis įsijungė į budėjimą prie Švenčiausiojo, nors Jėzus nė minutėlei nebuvo paliktas vienas. Tie, kurie budėjo patyrė didelį džiaugsmą, išgyvenę neįprastoje tyloje ir ramybėje artumą su Jėzumi.

 

 Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021