Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos Kristaus Prisikėlimo parapijos moksleiviams (2014-12-19)

Paskelbta: 2014-12-22

Gruodžio 19 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos bažnyčioje vyko Advento rekolekcijos, kurios buvo skirtos parapijos mokyklų moksleiviams ir mokytojams. Rekolekcijas vedė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Išpažinčių klausė parapijos kunigai. Rekolekcijose dalyvavo Kauno apskrities dailės gimnazijos, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Žaliakalnio progimnazijos ir „Saulės“ gimnazijos bendruomenių moksleiviai ir mokytojai. Šv. Mišių metu giedojo „Saulė“ gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės vadovaujamas moksleivių choras „Akordas“.

Gimnazijos vadovai, mokytojai ir gimnazistai, jungdamiesi į liturgiją, skaitė skaitinius, savo prašymus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje, dalyvavo nešant atnašas, kurios buvo skirtos paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 10- ies metų atstatymo Jubiliejui ir Žaliakalnio vaikų dienos centrui.

Homilijos metu, mons. Vytautas Grigaravičius priminė pranašo Izaijo mintis (Iz7,15.17), kuriomis primenamas Dievo pažadas žmonėms, kadaise duotas Dovydui, apie tai, kad gims idealusis Izraelio karalius (Iz7,15.17). Vėliau, kviesdamas susirinkusiuosius susikaupimui ir apmąstymui, klebonas kalbėjo: „Krikščionybė sekdama evangelistu Matu, tiki, kad šis ženklas tapo tikrove Betliejaus Kristuje ir Mergelėje Motinoje. Jei norime, kad mūsų susitikimas su gimusiuoju kūdikėliu Jėzumi būtų tikras ir džiaugsmingas, turime išgirsti tyruose šaukiančiojo Jono Krikštytojo balsą – atsiversti, išsivalyti savo širdį, sekti šventojo Pranciškaus pavyzdžiu – visur įžvelgti Dievo gailestingumą. Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su Jėzumi Kristumi – apie tai kalba mūsų Popiežius Pranciškus. Tad siekite savo užsibrėžtų tikslų, atsinaujinkite, kad būtų gera ne tik jums, bet ir visiems, su kuriais susitinkate, bendraujate, kurie yra jūsų gyvenimo keliuose“.

Baigiantis rekolekcijoms, mons. Vytautas Grigaravičius „Saulės“ gimnazijos bendruomenei, už ilgametį bendradarbiavimą ir pagalbą, jungiantis prie bažnyčios atstatymo ir parapijos gyvosios dvasios palaikymo, įteikė Jubiliejinį medalį.

Po šv. Mišių, visi susirinko prie „Saulės“ gimnazijos pastato, kur parapijos klebonas pašventino naujai pakabintą lentą, liudijančią apie gimnazijos rūmus, kaip istorinį Lietuvos krašto paveldą. Istorinę šios gimnazijos praeitį savo pasisakyme priminė buvusi ilgametė šios gimnazijos direktorė Aldona Sellienė.

Vėliau, gimnazijos aktų salėje vyko tradicinė gimnazijos bendruomenės Adventinė susikaupimo popietė „Sušilkime kalėdine viltim“. Popietėje dalyvavo mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, klasių vadovai ir svečiai. Ant simbolinio kūčių stalo kiekviena klasė padėjo žvakutę, lėkštutę su tradiciniu kūčių valgiu.

Pirmasis žodį tarė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kuris padėkojo gimnazijos vadovams ir moksleiviams už gražų bendradarbiavimą, pašventino simbolinio kūčių stalo vaišes ir linkėdamas gražaus nusiteikimo ir atlaidumo dvasios ateinančioms Šv. Kalėdų šventėms, padovanojo bendruomenei naujai išleistą Prisikėlimo bažnyčios istorinį albumą.

Moksleiviai, atsidėkodami monsinjorui padovanojo savo rankomis pagamintą prakartėlę. Renginio metu gimnazijos moksleiviai atliko naują miuziklą, į kurį jungėsi visos gimnazijos 3- ios klasės. Popietės metu, giesmes giedojo ir Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikučiai, kuriems kiekvienais metais gimnazijos bendruomenė ruošia labdarą, aplanko juos su dovanėlėmis, tradiciniu Kalėdų seneliu, elfais, nykštukais ir praveda jiems smagią žaidimų popietę.                                                     Kauno „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021