Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Knygos albumo "Kristaus Prisikėlimo parapija“ pristatymas (2014-12-28)

Paskelbta: 2014-12-30

Gruodžio 28 d., sekmadienį, 12.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje parapijiečiams ir Žaliakalnio bendruomenei buvo pristatyta knyga albumas „Kristaus Prisikėlimo parapija ".

Leidinį pristatė viena iš tekstų autorių - parapijos pastoracinės tarybos narė Rimutė  Lipšienė. Tai knyga ne tik parapijiečiams, bet ir piligrimams norintiems sužinoti Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istoriją.


„Šio albumo tikslas – švenčiant paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-metį ir Tautos šventovės konsekravimo 10-metį per fotografijas, trumpus komentarus prisiminti atliktus darbus ir dar kartą prisiliesti prie to, kas nesugriaunama, nesunaikinama. jei tik pasitikime Viešpačiu, pavedame Jam savo kelią ir viską darome Jo šlovei. Tikras džiaugsmas užlieja širdį, kai Dievo dėka pasiekiamas tikslas, kuriam Viešpats buvo numatęs tave“ (Mons. V.   Grigaravičiaus  įžanginis žodis iš knygos  Kauno Kristaus  Prisikėlimo  parapija).


Renginyje koncertavo bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ mišrus choras „Gaida“, choro vadovas Arvydas Paulauskas. Tai buvo pirmasis tik šį rudenį susikūrusio kolektyvo pasirodymas. Labai viliamės, kad jis nenuvylė klausytojų ir kad Žaliakalnio bendruomenės choro dainos ir giesmės dar ne kartą skambės po Tautos šventovės skliautais.

Fotografijos Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinis biuro.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021