Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų ratelio karališka šventė (2015-01-04)

Paskelbta: 2015-01-13

2015 m. sausio 4 d.  parapijoje vyko Jaunų šeimų ratelio inicijuota „Šeimų karališka šventė“. Minėdami Trijų Karalių (Kristaus Apsireiškimo) iškilmę, šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Nerijus Pipiras, meldėme Dievo palaimos šeimoms ir mūsų vaikams. 


Po šv. Mišių, parapijos konferencijų salėje vyko smagi ir nuotaikinga šventė. Kun. Nerijus pakvietė vaikus ir visus šventės dalyvius maldai prie Kūdikėlio Jėzaus prakartėlės ir palaimino mūsų vaišių stalą. Belaukiant, kol iš tolimos kelionės atvyks Trys Karaliai, mums neteko nuobodžiauti su šokių mokytoju Edgaru Šnipaičiu, linksmai šokant, dainuojant ir žaidžiant judrius žaidimus. Visiems gerokai sušilus ses. Ramutė Budvytytė, SSC pranešė svarbią žinią – Karaliai jau čia! Su didžia nuostaba ir susidomėjimu visi sužiuro į duris, pro kurias, netrukus į salę įžengė Trys Karaliai: Kasparas (Andrius Paulavičius), Merkelis (Irmantas Vaičiulėnas) ir Baltazaras (Tomas Kugevičius). Pagarbinę Kūdikėlį Jėzų prakartėlėje ir apdovanoję Jį savo karališkomis dovanomis: auksu, smilkalais bei mira, Karaliai trumpai papasakojo apie savo kelionę ir iš kur jie atvyko.

Trys Karaliai maloniai pradžiugino mūsų mažuosius vaikus atneštomis jiems dovanos - variniais varpeliais, o kun. Nerijus ir per jį, klebonas bei visi mūsų parapijos kunigai buvo apdovanoti kvepiančia „Balto Angelo“ arbata. Ses. Ramutė pasveikino atvykusius Tris Karalius ir padėkojo jiems, kad, sekdami sužibusia Betliejaus Žvaigžde, jie iš tolimiausių šalių atvyko į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, ir čia - mūsų tarpe, atrado gimusį kūdikėlį Jėzų.

Trijų Karalių apsilankymas ir jų dieviškos šviesos atpažinimas, parodė kryptį į Dievo Kūdikį, kur mums savo kasdienybės sunkumuose ieškoti suraminimo, tikrojo džiaugsmo ir Dangaus palaimos. O vaikučiai labai susidomėję asmeniškai bendravo su Trimis Karaliais ir norėjo įsiminti jų vardus, kad rašydami juos ant savo namų durų, žinotų kuris vardas kuriam priklauso.
Esame dėkingi Tomo ir Aidos Kugevičių šeimai, kad kalėdinėmis giesmėmis pradžiugino visus. Jų sūneliai, Augustinas ir Rapolas, akomponuojant mamai Aidai, pagiedojo tris kalėdines giesmes: Dianos Balčiūnaitės „Baltas Angelėlis“, F. Mendelsono „Aukso žvaigždė“ ir Raimundo Bartinkėno „Betliejaus žvaigždė“. Kūdikėlio Jėzaus pagarbinimą prakartėlėje užbaigėme, mūsų mažiesiems linksmai skambinant varpeliais, ir visiems kartu su Trimis Karaliais sugiedoję giesmę „Sveikas Jėzau gimusis“.

Nepastebėti ir neapdovanoti neliko ir kiti šventės dalyviai bei svečiai. Ses. Ramutė padėkojo Trims Karaliams, įteikdama jiems po baltą angelą, kad jų Angelai Sargai globotų juos gyvenimo kelionėje. Nuoširdžiausias dėkingumas visų šeimų vardu buvo skirtas šokių mokytojui Edgarui Šnipaičiui, kuris su dideliu kūrybingumu ir meile džiugino vaikus linksmais žaidimais ir dainomis. Jam buvo įteikta pati brangiausia mūsų „Jaunų šeimų ratelio“ dovana – Naujasis Testamentas, kaip gyvojo Dievo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, džiugioji žinia šiandienos šeimoms. Aktyviausius parapijos „Jaunų šeimų ratelio“ tėvelius ses. Ramutė apdovanojo Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštaliniu paraginimu „Evangelii Gaudium“, kuris kviečia juos skleisti Gerosios Naujienos šviesą kitoms šeimoms: savo draugų rate bei mūsų parapijoje.

Vėliau, rinkomės prie vaišių stalo, kur mielai besišnekučiuodami vaišinomės suneštinėmis vaišėmis bei didžiuliu, karališku tortu. Pasistiprinę ir pabendravę vėl linksmai šokome ir žaidėme įvairius žaidimus.

Nuoširdų ačiū tariame, pagrindiniams šventės dalyviams – Trims Karaliams (Irmantui, Tomui ir Andriui), kurie su didele meile, drąsa ir atsidavimu sutiko mums ir mūsų vaikams, labiausiai suprantama išraiška, perteikti Kristaus Apsireiškimo dvasią. Dėkojame broliukams, Augustinui ir Rapolui bei jų tėveliams, už kalėdines giesmes. Dėkojame visiems tėveliams, kurie prisidėjo, kad ši šventė taptų karališka.

Tegul Įsikūnijusio Dievo Dvasia pripildo mūsų širdis Dieviška šviesa ir išmintimi, tegul mums ir mūsų vaikams suteikia tikėjimo stiprybę, ramybę ir didį džiaugsmą, kad Emanuelis – Dievas yra su mumis.

Kristina Gelažnikienė,
s. Ramutė Budvytytė, SSC

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021