Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jubiliejiniais prisiminimo medaliais „Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2004-2014“ apdovanoti šie asmenys bei organizacijos (2014-12-31)

Paskelbta: 2015-01-13

Šiandien Kauno paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Dieviška šviesa džiugina kiekvieną ir primena daugelį dešimtmečių trukusį kančios ir kovų kelią į laisvę. Praeityje liko ilgas, vingiuotas ir duobėtas bažnyčios statymo ir atstatymo kelias. Jame ir Jūsų darbo indėlis.

Nuoširdžiai dėkojame Jums ir apdovanojame jubiliejiniu medaliu „Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2004-2014“.
Linkime gausios Dievo palaimos!

(išrašas iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons.  V. Grigaravičiaus padėkos, 2014 m. )
Už nuopelnus Paminklinei Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai

J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus  Bartulis
Zenonas Abramavičius - Kauno m. mero patarėjas
Vygintas Grinis - Kauno m. savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas
Arvydas Garbaravičius - Kauno m. tarybos narys
Antanas Butkus - AB„YIT Kausta“ buvęs generalinis direktorius
Stepas Laurynas - UAB „Lausta“ vadovas
Meilė Nistelytė - Kauno m. savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
ĮĮ „Miliūno studija“
AB „Autokausta“
AB „Bijola“
AB„YIT Kausta“
Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenė
Danutė Gruzdienė  - M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių saugotoja
Silva ir Armantas Gintautai
Eugenijus ir Zina Jančiai

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios Atstatomosios tarybos nariai

Vytautas Nezgada, dr. prof. Algimantas Sprindys, Juozas Didžbalis

Darbuotojai

Danguolė Stoknienė - už uolią tarnystę parapijoje
Imantas Mieliulis - už uolią tarnystę parapijoje
Janina Balasevičienė – už uolią tarnystę parapijoje
Aldona Narušienė - už renginių fotografavimą ir aprašymą interneto svetainėje bei 10 metų sąžiningai atliekanti referentės darbą
Birutė Pulokienė - už uolią tarnystę parapijoje
Elena Sabaliauskienė - už uolią tarnystę parapijoje
Rita Veličkienė - Carito valgyklos vedėja - už nuoširdų darbą Carito valgykloje maitinant skurdžiausiai gyvenančius Kauno m. parapijų gyventojus


Parapijiečiai

Filomena Gudžiūnaitė - už ilgametę ir uolią tarnystę parapijoje
Aldona Stungienė - už ilgametę ir uolią tarnystę parapijoje
Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija - už tikėjimo liudijimą ir stropų darbą su Žaliakalnio vaikais dienos centro vaikais
Laima Kersnauskienė - už tikėjimo liudijimą ir uolų vadovavimą Maldos grupelei
Lina ir Laimis Pupeliai -  už aktyvų dalyvavimą parapijos bendruomenės veiklojeInstitucijų vadovai ir jų nariai


Rima Lipšienė - Pagyvenusių žmonių sambūrio vadovė.
Irena ir Vytautas Petružiai - už aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime. Pagyvenusių žmonių sambūris
Stasė Bracevičienė - už aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime. Pagyvenusių žmonių sambūris
Janina Liaugaudienė – už ilgametį giedojimą Sumos chore
Marytė Vilkaitė - už ilgametį giedojimą Sumos chore
Kristina Jasilionienė - už ilgametę ir uolią tarnystę parapijoje Marijos legione
Adolfina Daukšienė - už rašinius parapijos „Prisikėlimo“ laikraštyje
Ses. SSC Ramutė Budvydytė - Šeimų sielovados vadovė
Agnė ir Andrius Paulavičiai - už tikėjimo ir krikščioniškų vertybių branginimą bei už kūrybišką ir aktyvų dalyvavimą Jaunų šeimų veikloje
Indrė ir Julius Baronai - už tikėjimo ir krikščioniškų vertybių branginimą bei už kūrybišką ir aktyvų dalyvavimą Jaunų šeimų veikloje
Genovaitė Alminienė - už aktyvų dalyvavimą Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos veikloje
Akvilina Stepulionytė - už ilgametį dalyvavimą „Prisikėlimo“ chore
Danutė Ševeliovienė - už ilgametę ir uolią tarnystę parapijos Carite
Elena Mockienė - už ilgametę ir uolią tarnystę parapijos CariteMinistrantai

Vilius Vasylius,  Dovydas Liepa ir Paulius Žeimys už pareigingą ir stropų dalyvavimą šv. Mišių liturgijoje


Parapijos pastoracinės tarybos nariai

Gintautas Paulauskas - už bažnyčios rėmimą, aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu bei ūkinę - finansinę veiklą
Birutė Vasylienė - už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu
Staselė Raščiuvienė - už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu
Anelė ir Valdas Azaravičiai - už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu
Nerijus Strikulys - aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu
Dalė Starkutė  - už pagalbą išleidžiant knygą „Kristaus Priskėlimo parapija“ ir laikraščio „Prisikėlimas“ redagavimą

Tarptautinio tapybos plenero „Prisikėlimo šviesa 2014 m. “ dalyviai
 

Prof. Rimas Mulevičius, prof. Antanas Visockis, Gediminas Beržinis, Saulius Kruopis , Skaidrė Butnoriūtė, Oksana Arakčeeva (Gudija), Arvydas Kašauskas, Dalia - Genovaitė Mažeikytė, Ramūnas Dagys, Arturas Savickas, Ryhor Sitnitsa (Gudija), Juozas Pranckevičius, Anatolij Kazmieruk (Ukraina), Kazys Bimba, Vija Tarabildienė, Rimtas Tarabilda, Rimas Paulauskas, Asta Vasiliauskaitė, Eugenijus Varkulevičius, Jovita Aukštikalnytė, Gintautas Vaičys, Ina Orinauskaitė-Rūkė, Kazys Kęstutis Šiaulytis, Sigita Adomavičienė, Ewa Pohlke (Lenkija), Tetyana Myalkovska (Ukraina), Kateryna Rudakova (Ukraina), Gagik Parsamian (Armėnija)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021