Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valanda vaikams (2015-01-16)

Paskelbta: 2015-01-16

Sausio 16 d. parapijos vikaro kun. Nerijaus Pipiro ir tikybos mokytojos Virginijos Juodpusienės iniciatyva pirmą kartą šiais metais mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valanda skirta vaikams.

Joje meldėsi Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokiniai, šiemet besirengiantys Sutaikinimo bei  Eucharistijos sakramentų priėmimui ir jaunos šeimos su savo vaikučiais.

Kunigas Nerijus, vadovavęs maldai, pirmiausia ragino vaikus eiti pas Jėzų per Švč. Mergelės Marijos užtarimą - įvairiomis intencijomis buvo kalbamas Rožinio slėpinys.


Vėliau vaikai Eucharistiniam Jėzui išsakė savo dėkojimus, prašymus, sužadino Tikėjimą, išreiškė Viltį, atnaujino Meilę. Maldos metu giedotos ir giesmės. Bendruomeniniam giedojimui vadovavo parapijos vargonininkas Ramūnas Baranauskas.

Adoracijos pabaigoje kun. Nerijus asmeniškai laimino visus šioje maldos valandoje dalyvavusius vaikus. Tikimės, kad adoracijos valanda, skirta ne tik besirengiantiems įkrikščioninimo sakramentams, bet ir visiems parapijos vaikams, taps gražia tradicija.

Parapijos vikaras kun. N. Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021