Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Pirmoji popietė 2015-aisiais (2015-01-07)

Paskelbta: 2015-01-21


Ji buvo įdomi, šventiška ir nuotaikinga. Susirinko didelis būrys senjorų, visi kuo puikiausiai nusiteikę. Metais pasenome? Dėl to reikia liūdėti? Senjorai sako: ne. Reikia tik pasidžiaugti tuo, ką gražaus ir gero patyrėme per prabėgusius metus, kiek buvo įdomių susitikimų, ekskursijų ir gražiai praleistų trečiadienių kartu.


Popietėje svečiavosi muzikai Margarita ir Rimantas Vaičekoniai. Margarita papasakojo apie Lietuvos regionų dainas, kas būdinga ir kuo skiriasi suvalkiečių, aukštaičių, dzūkų ir žemaičių dainos. Kartu su Rimantu /jam pritariant armonika / padainavo, o vėliau pamokė senjorus. Ir visi dainavome žemaitiškai, dzūkiškai, aukštaitiškai, suvalkietiškai. Pasirodo, kad senjorų tarpe turime iš visų regionų kilusių. 


Beje, labiausiai patiko suvalkiečių daina. Margarita – puikiai žino Lietuvos etnografiją, tad buvo labai įdomu išgirsti, kokį didelį lobyną turi lietuviai, prisiminti, kokias dainas dainavo mūsų tėvai, seneliai. Svečiai neskubėjo ir kartu dar padainavome keletą dainų.

Atsisveikindami sakė: “Džiaugiamės matydami nuoširdžias akis ir šypsenas, linkime stiprybės ir prasmingų kasdienybės akimirkų“. Senjorai nebe pirmą kartą susitinka su Margarita ir Rimantu, visada būna dėkingi, tikėdami, kad dar jie mus aplankys.


                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021