Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2015-01-23)

Paskelbta: 2015-01-25

Kaip ir kiekvienais metais, minint maldų už krikščionių vienybę savaitę, Kristaus Prisikėlimo parapijoje organizuojamos ekumeninės pamaldos.

Šiemet jos paminklinėje bažnyčioje vyko sausio 23 d. Pamaldose dalyvavo Jonas Žiauka, Evangelikų reformatų diakonas, Saulius Juozaitis, liuteronų pastorius, Remigijus Matulaitis, metodistų pastorius, Gabrielius Lukošius, bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius, ortodoksų atstovai – kunigas Igor Rynkevič, Dmitrij Turdalijev, Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, altaristas kun. Virginijus Lenktaitis. Pamaldoms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. 


Pamaldos prasidėjo iškilminga dvasininkų eisena prie altoriaus. Bažnyčios viduryje buvo pastatyti du indai, iš kurių vienas su vandeniu, o kitas – tuščias. Į šį indą kiekvienas dvasininkas, einantis prie altoriaus pylė vandens. Tai visiems susirinkusiems priminė šių metų pamaldų temą: „Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“(Jn 4, 7). 


Pamaldų pradžioje parapijos vikaras kun. N. Pipiras pristatė dalyvaujančius dvasininkus, o klebonas visus pakvietė bendrai maldai, kad išnyktų susiskaldymas, kad gebėtume priimti vieni kitus, kad nugalėtume pyktį. Saulius Juozaitis perskaitė ištrauką iš Evangelijos pagal Joną.Vėliau kiekvienos konfesijos atstovai pasidalijo mintimis apie šią Evangelijos ištrauką. Išpažinus bendrą tikėjimą, bendruomeninės maldos invokacijas skelbė visi pamaldose dalyvaujantys dvasininkai.

Pamaldų metu buvo renkamos aukos, skirtos Lietuvos biblijos draugijos veiklai paremti. Prieš „Tėve mūsų“ maldą dekanas mons. V. Grigaravičius nuo Velykų žvakės uždegė visų dalyvaujančiųjų žvakes.


Pamaldos baigtos palaiminimu ir siuntimu. Šiose ekumeninėse pamaldose kartu su visais susirinkusiais giedojo Kristaus Prisikėlimo parapijos vargonininkas Ramūnas Baranauskas, ortodoksų parapijos choras ir liuteronų atstovai.

Parapijos vikaras kun. N. Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021