Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno „Saulės gimnazijos bendruomenės padėka Lietuvai (2015-03-10)

Paskelbta: 2015-03-10

Šiandien Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenė, susivienijusi akcijoje „Padėka Lietuvai“, miestui, šaliai ir pasauliui pranešė, kad Laisvė didžiausia mūsų vertybė – už ją šiandienos vidurdienį dėkojome tiems, kurie prieš 25-erius metus pakilo į kovas už Lietuvos Nepriklausomybę. 


Akciją vykdėme gimnazijos socialinio partnerio Kauno V. J. K. Prisikėlimo bazilikos prieglobstyje esančioje aikštėje. Nuoširdus „gyvų“ žmonių simboliu virtęs „AČIŪ“, apjuostas Saulės ratu, suskambo „Tautiškos giesmės“ garsais, o į laisvą Lietuvos padangę paleisti balionai – tik kukli padėka Lietuvai už 25-ąjį Laisvės pavasarį. 


Nuoširdžiai dėkojame Kauno Prisikėlimo parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už idėjos palaikymą ir visai gimnazijos bendruomenei už vienybę vardan prasmingų tikslų!
Kauno „SAULĖS” gimnazijos akcija “Padėka Lietuvai” žiūrėti:
https://www.youtube.com/watch?v=jl_wQCNStJk&feature=youtu.be

„Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021