Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos atsinaujinimo diena / Gavėnios rekolekcijos „Pašaukimai“ (2015-03-22)

Paskelbta: 2015-03-23

Kovo 21 d., šeštadienį, parapijiečiai į Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salę rinkosi neįprastu laiku. Čia 14.00 val. prasidėjo Gavėnios rekolekcijos.

Kun. Algirdas Akelaitis, pastebėjęs, kad šios rekolekcijos neįprastai, kitokiu būdu nei anksčiau bus vedamos, pakvietė visus maldai ir giesmei „Kryžiaus medi šventas“. 


Po šlovinimo giesmės pirmąjį mąstymą pradėjo rekolekcijų vedėjas, Skriaudžių parapijos klebonas Arūnas Simonavičius. Nusakydamas rekolekcijų apie pašaukimus tikslą, kun. Arūnas kalbėjo, kad žmogaus gyvenimo paskirtis prasidėjo nuo tada, kai Dievas nusprendė padaryti žmogų panašų į save ir įkvėpė jam dvasios. Kai žmogui iškyla klausimas apie jo vietą pasaulyje, tada jis pradeda ieškoti savo pašaukimo. Tarp sakramentų yra tik du pašaukimai – tėvystei, motinystei ir kunigystei, nebent dar ir trečiasis – Krikšto sakramentas. Pašaukimas į santuoką yra daug paprastesnis, lengviau būna apsispręsti, tuo tarpu pašaukimas į kunigystę reikalauja daug rimtesnių svarstymų. Pasitelkdamas pavyzdžius iš Šv. Rašto ir iš gyvenimo, rekolekcijų vadovas įdomiai kalbėjo apie pašaukimo misiją ir požymius.

Po šio mąstymo rekolekcijų organizatorė sesuo Ramutė Budvytytė pakvietė papasakoti apie savo pašaukimą į šeimos gyvenimą gydytoją, socialinių mokslų daktarę Ramunę Jurkuvienę. Kartu su sūnumi Vytautu ir dukra Sigute gydytoja Ramunė pateikė gražų liudijimą apie savo šeimą, kurioje išaugo penki vaikai, ir kaip malda, pasitikėjimas Dievu gelbėjo bei stiprino jų šeimą.

Po trumpos arbatos pertraukėlės rekolekcijų vedėjas toliau tęsė mąstymą, kaip atpažinti savo pašaukimo požymius. Jis kalbėjo, kad vienas iš būdingų požymių – tai vaikų žaidimai, t. y. reikia pastebėti, ką dažniausiai žaidžia vaikas ir kuo jis būna tuose žaidimuose. Kunigas Arūnas atkreipė dėmesį ir į tai, kad be pagrindinės motyvacijos pašaukimas gali turėti papildomų motyvacijų, pvz., pašaukimas gali suteikti padėtį visuomenėje, saugumą, geresnį atlyginimą ir kt. Kunigas Arūnas pabrėžė, kad pašaukimui yra svarbu aplinka, šeimos narių ir draugų palaikymas, ir pajuokavo, kad Dievas nepaiso amžiaus nei meilei, nei pašaukimui. Rekolekcijų vedėjas pastebėjo, kad Viešpats pašaukia tiek, kiek reikia tėvų, mokytojų, kunigų ir t. t., tik klausimas, ar mes atpažįstame ir atsiliepiame į savo pašaukimą. Baigdamas kun. Arūnas davė „namų darbą“ – pamąstyti apie savo pašaukimą ir apie tai, ar jį įvykdau.

Apie pašaukimą į vienuolinį gyvenimą mintimis dalijosi sesuo Alma Romualda Vabuolaitė FDCJ. Ji liudijimą pradėjo sakydama, kad pašaukimą atsinešė gimdama per Marijos Aplankymo šventę ir apgailestavo, kad ši diena dabar perkelta į kitą dieną. Sesuo Alma augo tikinčioje šeimoje ir noras tarnauti tik Dievui brendo nuo jaunumės, nors jautė stiprų potraukį motinystei, kuri iki šiol jai yra šventas dalykas. 


Rekolekcijų mąstymus bei liudijimus, vykusius konferencijų salėje, kunigas Algirdas Akelaitis užbaigė padėka: „Dėkokime Dievui už gyvenimą, pašaukimo dovaną, už žmones, kuriuos davė mums sutikti, už Bažnyčią, kurioje gali skleistis mano meilė, pašaukimas“ ir pakvietė visus giesmei „Dvasia, Viešpatie, ateik“.

17 val. bazilikoje vyko Atgailos pamaldos, kurias vedė rekolekcijų vedėjas. Jis trumpai priminė būtiniausias sąlygas susitaikant su Dievu.

17. 30 val. klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pravedė Švč Sakramento adoraciją.

18.00 val. šv. Mišioms vadovavo rekolekcijų vadovas kun. Arūnas Simonavičius, koncelebravo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Rekolekcijų vadovas homilijoje, komentuodamas Evangeliją pagal Joną, sakė, kad Jėzus nepabėgo nuo savo pašaukimo kančios taurės. Jėzus, sakydamas: „Dabar mano siela sukrėsta“ (Jn 12, 27), tarsi sako: „Aš bijau, aš išsigandęs, bet aš pasitikiu savo Tėvu ir apsiimu padaryti tai, kam esu pašauktas.“ Tęsdamas pašaukimo temą, kun. Arūnas kalbėjo, jog kartais išgyveni, kad pradedi prarasti pašaukimą. Vienas svarbiausių dalykų, kas padeda atgaivinti, yra nuoširdus paprastas atleidimas, būtinybė ištarti žodžius: „Aš tau atleidžiu“.

Į šv. Mišių liturgiją gražiai įsijungė Jaunų šeimų būrelio tėvai su savo vaikučiais tėvai skaitė skaitinius, vaikučiai atnešė Jėzui savo piešinį bei intencijas.

Po šv. Mišių klebonas padėkojo rekolekcijų vadovui už nuoširdų Dievo Žodžio skelbimą, o tikinčiuosius pakvietė sugrįžti į konferencijų salę, kur jų laukė karšti didžkukuliai – Bernelių užeigos dovana parapijai.

Iš tiesų šį kartą Gavėnios rekolekcijos buvo visiškai kitokios ir organizacine prasme: kai tėveliai sėmėsi dvasinio peno, vaikai, darželio auklėtojų prižiūrimi, gretimoje šiltoje patalpoje piešė, žaidė, bendravo.

Dėkojame visiems parapijiečiams, kurie atsiliepė į kvietimą ir atėjo į Gavėnios rekolekcijas semtis dvasinės stiprybės, augti tikėjime, už patirtą bendrystės džiaugsmą. Dėkojame rekolekcijų vedėjui kun. Arūnui Simonavičiui, kun. Algirdui Akelaičiui, klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už dvasinę pagalbą Gavėnios kelionėje, už sielos sujudinimą, už pasiryžimą atsinaujinti, o liudytojams už drąsą dalytis gyvenimo su Dievu džiaugsmais.

P.S. Išsamiau apie Gavėnios rekolekcijas kviečiame skaityti artimiausiame ”Prisikėlimo” laikraščio numeryje.

Pastoracinės tarybos narė Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021