Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legiono šventė - ACIES (2015-03-28)

Paskelbta: 2015-03-31

Kiekvienais metais kovo 25 d., minint Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę, Marijos legiono nariai atnaujina savo pasiaukojimą Marijai.

Šiemet Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijoje Marijos legiono Taikos Karalienės prezidiumo nariai šią šventę minėjo kovo 28 d.,šeštadienį. Joje dalyvavo aktyvieji Marijos legiono nariai, maldos pagalbininkai, Švč. Sakramento adoruotojai.
Šventė prasidėjo Rožinio malda. Vėliau parapijos Marijos legiono dvasios vadas kun. Nerijus Pipiras vadovavo bendroms legionierių maldoms.

Vidurdienį mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios prisimenant legiono narius, maldos pagalbininkus, Švč. Sakramento adoruotojus (Švč. Sakramento adoracija mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 iki 16 val. Už jos organizavimą atsakingas parapijoje veikiantis Marijos legionas), mirusiuosius.

Sakydamas homiliją, kun. N. Pipiras kvietė nepamiršti, kad matyti stebuklus – prisiliesti prie paties Kristaus. Todėl negalima apsiprasti su jais. Tiesiog reikia kiekvieną kartą juos naujai išgyventi, nes Kristus ir mūsų kasdienybėje yra padaręs daug stebuklingų ženklų. Čia į pagalbą, pasak pamokslininko, ateina pati Švenčiausioji Mergelė Marija, į kurią kalbėdami jos garbei skirtą litaniją, kreipiamės kaip į Aušros Žvaigždę ir Bažnyčios Motiną.

Eucharistijos pabaigoje Marijos legionieriai atnaujino savo pasiaukojimą Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

Pasibaigus Šv. Mišioms buvo dalijamasi tikėjimo patirtimi, bendraujama prie arbatos puodelio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021