Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Rūtelės" mokyklos vaikų Pirmoji Šv. Komunija (2015-05-10)

Paskelbta: 2015-05-12

Gegužės 9 ir 10 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje „Rūtelės“ mokyklos mokiniai priėmė Pirmąją Šv. Komuniją.

Vaikai nuo rudens lankė parapijinę katechezę, dalyvavo kartu su tėveliais sekmadienį šv. Mišių aukoje. Prieš Pirmosios Komunijos šventę, mokiniai pirmą kartą priėmė ir Atgailos sakramentą, kurio metu buvo paliesti begalinio Dievo gailestingumo, atlaidumo ir meilės.


Pirmosios Šv. Komunijos šventė vyko dvi dienas. Šeštadienio vakaro18. 00 val. ir sekmadienio 9.30 val. šv. Mišių aukai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, o sekmadienio 12.30 val. šv. Mišių aukai vadovavo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis.

Vaikai buvo iškilmingai atvedami prie altoriaus. Tėveliai savo vaikus palaimino, melsdami ir prašydami, kad Dievas laimintų ir globotų juos nuo visokio blogio.

Šv. Mišių liturgijoje aktyviai dalyvavo patys tėveliai, kurie skaitė skaitinius, išsakė maldavimus bei nešė atnašas. Vaikų nešamos atnašos buvo skirtos Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams.

Klebonas dekanas mons. V. Grigaravičius pasakė jaudinantį pamokslą ir pasveikino vaikus, jų tėvelius su švente ir kvietė jaunuosius katalikus kiekvieną sekmadienį lankytis bažnyčioje, priimti sakramentus ir nuolat su Dievu bendrauti.

Su didžiuliu jauduliu vaikai pirmą kartą priėmė Jėzų į savo širdį ir pradėjo naują gyvenimo etapą. Po palaiminimo monsinjoras įteikė Pirmosios Komunijos pažymėjimus. Šventė buvo itin įspūdinga. 

Pirmoji Šv. Komunija – tai tik mažytis žingsnelis, pirmasis laiptelis į gyvą tikėjimą.

 Tikybos vyr. mokytoja V. Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021