Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Mišraus choro „Gimtinė" koncertas „Tik nesumindžiokit širdies...“ (2015-05-17)

Paskelbta: 2015-05-20

Gegužė pasipuošusi žiedais, išsidabinusi taip ir kviečia kiekvieną džiaugtis pavasariu, džiaugtis kiekvienu žiedu, šypsotis. Juolab, gegužės 17-ąją, sekmadienį, po šv. Mišių susirinkusieji konferencijų salėje turėjo gera progą dar labiau praskaidrinti savo sielą.

Aleksandro Stulginskio daugiafunkcinio centro mišrus choras „Gimtinė“, vadovaujamas Rimanto Vaičekonio, padovanojo literatūrinę – muzikinę kompoziciją „Tik nesumindžiokit širdies...“. 


Skambėjo iki širdies gelmių žinomi, bet nepabostantys mūsų mylimo poeto Justino Marcinkevičiaus posmai ir dainos: eilės - Bernardo Brazdžionio, Algės Reginos Gudavičiūtės, muzika – Rimanto Vaičekonio. Žiūrovai negailėjo aplodismentų, linkėdami chorui tobulėti ir ateityje džiuginti klausytojus.

Dailės gerbėjai ir šį sekmadienį dar galėjo gėrėtis tekstilininkių grupės „Esame“ darbų paroda.Tik kūrybinės sėkmės visoms kūrėjoms su didžiausia padėka už tobulus jų darbus.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021