Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmoji Šv. Komunija M. V.J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-05-17)

Paskelbta: 2015-05-21

Gegužės 16 d., Kristaus Žengimo į dangų išvakarėse, M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje susirinko vaikai, antroji grupė, kurie pirmą kartą priėmė Jėzų į savo širdį.

Dar prieš  savaitę visi su jauduliu stovėjo prie klausyklų bazilikoje, lydimi tikybos mokytojų bei tėvelių atliko pirmąją išpažintį.

18.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Šv. Mišių metu klebonas dėkojo tėveliams už rūpestį katalikiškai auklėjant vaikus ir kvietė šeimas gyventi vienybėje su Jėzumi Kristumi.

Šv. Mišių liturgijoje aktyviai dalyvavo patys tėveliai, kurie skaitė skaitinius, vaikų nešamos atnašos buvo skirtos Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams.


Į sekmadienio 11.00 val. šv. Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, susirinko trečioji grupė vaikų. Ši grupė dalyvavo ir Šeštinių procesijoje.

Homilijoje klebonas kreipėsi į tėvelius, kvietė juos, kad patys gilintųsi į dekalogą ir vaikus auklėtų pagal dešimt Dievo įsakymų.

12.30 val. į šv. Mišias susirinko ketvirtoji grupė, šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. J. Grigonis.

Homilijoje kun. Julius kvietė nenutraukti dvasingos kelionės tiek tėvams, tiek vaikams.

Šių Mišių liturgijoje taip pat dalyvavo tėveliai bei vaikai. Vaikų nešamos atnašos – saldainių automobilis, buvo skirtas jaunimo chorui, kuris giedojo šių šv. Mišių metu.

Po iškilmių buvo įteikti Pirmos Šv. Komunijos pažymėjimai. Šiemet Pirmąją Šv. Komuniją priėmė 166 vaikai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021