Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekminės Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2015-05-24)

Paskelbta: 2015-05-25

Gegužės 24 d., sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijoje buvo švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė.

Į baziliką tikintieji pagal seną lietuvių pamaldumo tradiciją atėjo nešini beržų šakelėmis, o ir pati bazilika buvo išpuošta berželiais. 

11 val. Sumos šv. Mišias labai iškilmingai aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, savo giedojimu nudžiuginęs gausiai susirinkusius tikinčiuosius.


Šv. Mišių pradžioje, chorui giedant "Linksma diena", buvo einama Sekminių procesija, kurioje mintimis jungėmės su Švč. Mergele Marija ir apaštalais Paskutinės vakarienės menėje laukiantiems Šventosios Dvasios. 

„Šiandien Sekminės - Šventosios Dvasios šventė, kuri primena mums istorinį Šventosios Dvasios nužengimą virš apaštalų ir mokinių.

Šiandien meldžiamės į Šventąją Dvasią, prašydami, kad Ji siųstų mums visiems savo dovanas, kurios yra Išmintis, Supratimas, Patarimas, Drąsumas, Žinojimas, Pamaldumas ir Dievo baimė.

Per Krikšto sakramentą mes gauname visas Šventosios Dvasios dovanas, būtinas nugalėti visas gyvenimo negandas, bet ar kada nors susimąstome apie tai, ar išsaugojame savyje tas dovanas ir padėkojame Dievui už jas“ – klausė homilijoje monsinjoras. (Išsamiau sk. >>>)


Po šv. Mišių konferencijų salėje į gražų renginį pakvietė Žaliakalnio bendruomenė. Vyko Linos Petrusevičienės eilėraščių rinkinio “Bėga ilgesio laikas” sutiktuvės. 


Šiuo renginiu ir baigėme šio sezono sekmadienio popietes.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021